Penin­gi Ko­roo­na­män­guk­lu­bi saa­vu­tas Ees­ti MV hõ­be­me­da­li

972
Peningi koroonaklubi.

GUI­DO TREES

15. veeb­rua­ril toi­mu­sid Oris­saa­re spor­di­saa­lis 2020. aas­ta Ees­ti klu­bi­de võist­kond­li­kud meist­ri­võist­lu­sed ko­roo­nas.

Võist­kon­nad män­gi­sid ring­süs­tee­mis ning ku­ni vii­ma­se voo­ru­ni pü­sis Pe­nin­gi Ko­roo­na­män­guk­lu­bi esi­ko­ha kon­ku­rent­sis, kuid pär­na­ka­te ül­la­tus­li­kult suur 18:2 võit MTÜ Saa­re Mäng üle ai­tas neid 53 punk­ti­ga meist­ri­teks.

Pe­nin­gi klu­bi ko­gus 51 punk­ti ning või­tis hõ­be­me­da­li. Võist­kond män­gis koos­sei­sus (ko­gu­tud punk­ti­de jär­je­kor­ras): Vil­jar Me­hik, Ger­li Aver, Mae Nõu, Jev­ge­ni Põš­nõi, Ja­nek Jaš­kov, Alek­san­der Mic­he­lis, Gui­do Trees, Har­di Juk­saar, And­reas Link­vist ja Olav Ka­ru. Vil­jar Me­hik ko­gus oma laual mak­si­maal­sed punk­tid, na­gu ka Pär­nu võist­kon­na nais­te II laua män­gi­ja Tat­ja­na Oso­ki­na Kad­ri­nast.

3. ko­ha sai Saa­re­maa 36 punk­ti­ga.

Eelmine artikkelMuu­da­tu­sed Raa­si­ku val­la hu­vi­te­ge­vu­se hü­vi­ti­se maks­mi­se kor­ras
Järgmine artikkelAni­ja val­la­vo­li­ko­gu pi­das es­ma­kord­selt e-is­tun­gi