Penin­gi Ko­roo­na­män­guk­lu­bi män­gi­ja­te edu­kas esi­ne­mi­ne Eu­roo­pa ka­ri­kae­ta­pil

28
Segapaarismängijate esikolmik, paremal GUIDO TREES ja URVE REETAMM.

19.-20. au­gus­ti­ni toi­mus Võ­ru spor­di­hoo­nes Rah­vus­va­he­li­se no­vus­män­gu­lii­du FIN­SO 2023. aas­ta Eu­roo­pa ka­ri­ka­võist­lus­te kol­mas etapp puue­te­ga võist­le­ja­te­le.

Nais­te ük­sik­män­gus pak­kus lõu­na­naab­ri­te­le kon­ku­rent­si Pe­nin­gi Ko­roo­na­män­guk­lu­bist män­gi­ja Ur­ve Ree­tamm, kes või­tis oma alag­ru­pi. Fi­naa­lis alus­tas ta küll vii­gi ja ka­he kao­tu­se­ga, kuid üks võit kind­lus­tas kol­man­da ko­ha ka­ri­ka. Ur­ve Ree­tamm või­tis ka sa­maaeg­selt toi­mu­nud Ees­ti meist­ri­võist­lus­te kul­dmedali Võ­ru nais­te In­ge Ei­ti ja An­ne­li Re­ba­se ees.

Mees­te hul­gas võt­sid lõ­pus­pur­di­ga pa­re­mad ko­had lõu­na­naab­rid. Ees­ti meist­riks män­gis en­nast Pe­nin­gi Ko­roo­na­män­guk­lu­bi sport­la­ne Tiit Too­mik klu­bi­kaas­la­se Gui­do Tree­si ees. Pronk­si sai mul­lu­ne meis­ter Hel­dur Ot­sa Tar­tust.

Mees­paa­ri­de hul­gas said Tiit Too­mik koos vil­jand­la­se Kai­do Pun­ga­ga ühe na­pi kao­tu­se ning võit­sid kol­man­da ko­ha ka­ri­ka.

Sa­ma­ga said se­ga­paa­ris­män­gus hak­ka­ma ka Ur­ve Ree­tamm ja Gui­do Trees, kes põ­ne­vus­män­gus jäid 1:3 al­la hi­li­se­ma­te­le võit­ja­te­le, suur­meist­ri­te­le Ine­se Vil­de­le ja Rai­monds Pu­tan­si­le, ning pi­did lep­pi­ma kol­man­da ko­ha ka­ri­ka­ga.

Eelmine artikkelAni­ja val­la­vo­li­ko­gu kin­kis Keh­ra­le lin­na 30. aas­ta­päe­vaks ilu­puu­al­lee
Järgmine artikkelRaasiku volikogu ei algata tuulepargi eriplaneeringut