Penin­gi ko­roo­na­män­gi­jaid saa­tis edu

438
Koroonamängijad Urve Reetamm ja Tatjana Osokina Peningist Foto Guido Trees

GUI­DO TREES

Au­gus­tist ala­tes pee­tud ko­roo­na­võist­lus­tel on saat­nud edu ka Raa­si­ku val­la Pe­nin­gi ko­roo­nak­lu­bi män­gi­jaid. Au­gus­ti al­gu­ses Sau­ga spor­di­saa­lis toi­mu­nud Ka­le­vi meist­ri­võist­lus­tel tee­nis Ur­ve Ree­tamm nais­ve­te­ra­ni­de hul­gas hõ­be­da ja Vil­jar Me­hik mees­te hul­gas pronk­si. Ur­ve Ree­tamm ja Tat­ja­na Oso­ki­na võit­sid nais­paa­ris­män­gus kul­la, Vii­re Talts ja Gui­do Trees se­ga­paa­ris­män­gus hõ­be­da ning Jev­ge­ni Põš­nõi ja Gui­do Trees mees­paa­ris­män­gus pronk­si. Nä­dal hil­jem toi­mu­nud Pär­nu­maa lah­tis­tel meist­ri­võist­lus­tel sai Gui­do Trees ül­dar­ves­tu­ses tei­se ko­ha.

Au­gus­ti lõ­pus toi­mu­nud Saa­re­maa meist­ri­võist­lus­tel ül­la­ta­sid mees­paa­ris­män­gus esi­ko­ha­ga Olav Ka­ru ja Jev­ge­ni Põš­nõi. Ur­ve Ree­tamm sai nais­te tur­nii­ril kol­man­da ning se­ga­paa­ris­män­gus koos Gui­do Tree­si­ga kuuen­da ko­ha. Nais­te tur­nii­ril sai Piia-Liis See­der nel­jan­da ko­ha, mees­te tur­nii­ril oli Gui­do Trees nel­jas, Jev­ge­ni viies. Piia-Liis See­der või­tis esi­ko­ha Ti­he­met­sa spor­di­hoo­nes toi­mu­nud Soo­ku­nin­ga ka­ri­ka­võist­lu­sel.

Eelmine artikkelKehra Spordi tänav ühesuunaliseks
Järgmine artikkelKuu­sa­lu ea­ka­te ko­du on ka­vas kin­ni pan­na