Peningi klubi mängijad Eesti lauamängude karikavõistluste 4. etapil

296

GUI­DO TREES

Ees­ti laua­män­gu­de (ma­le, ka­be, laua­ten­nis, ko­roo­na) ka­ri­ka­võist­lus­te 4. eta­pil, Jär­va­maa lah­tis­tel meist­ri­võist­lus­tel mit­me­võist­lu­ses saa­vu­tasid Pe­nin­gi klu­bi män­gi­ja­d Har­ju võist­konnana 3. ko­ha. Nais­test või­tis Liis Kär­ner ja noor­mees­te hul­gas sai Ras­mus Go­lub­kov 2. ko­ha. Nei­du­dest jäi Piia-Liis See­der vä­ga ta­sa­vä­gi­se võist­lu­se jä­rel 4. ko­ha­le.

Eelmine artikkelRih­ma­ga on tur­va­li­ne!
Järgmine artikkelAru­kü­la Cup võrk­pal­lis toi­mus Raa­si­kul