PE­NIN­GI võrk­pal­li­tur­nii­ri või­tis LIN­FORD

835

JA­NEK JAŠ­KOV

Tei­si­päe­val, 19. juu­ni toi­mus Aru­kü­las Ta­pi vol­le­väl­ja­ku­tel mees­kond­lik võrk­pal­li­tur­niir Pe­nin­gi Cup 2018. Osa­le­sid 8 mees­kon­da.

Tur­niir män­gi­ti ring­süs­tee­mis ehk kõik mees­kon­nad män­gi­sid oma­va­hel lä­bi. Täi­s­e­du­ga või­tis Pe­nin­gi ka­ri­ka­võist­lu­se LIN­FOR­Di võist­kond koos­sei­sus Kai Jõe­mets, Kris­tii­na Tõk­ke, Krist­jan Kal­las­te ja Rain Rau­kas. 2. ko­ha saa­vu­tas Aru­kü­la Pal­li­män­guk­lu­bi, kus män­gi­sid Ant­ti Ro­gen­baum, Uku Hins­berg, An­ni­ka Lop­per, Di­mit­ri So­ko­lov ja Mar­tin Kask. Kol­man­daks tu­li Aru­kü­la VK mees­kond MIX – Ka­ja Ki­be­na, Too­mas Noor, Joo­nas Lõ­bus ja Aa­re Pä­ri­la.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la uued esin­da­jad
Järgmine artikkelKuu­sa­lu Kesk­väl­jak 2 ma­ja tu­le­kah­ju võis põh­jus­ta­da süü­ta­mi­ne