Pää­su­lin­nu or­kest­ri sün­ni­päe­va­kont­sert

161

Aru­kü­la hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind or­kes­ter, kus män­gi­vad muu­si­ka­koo­li lõ­pu­klas­si õpi­la­sed ja vi­list­la­sed, tä­his­tas 5. te­ge­vu­saas­tat lau­päe­val Aru­kü­la mõi­sa saa­lis kont­ser­di­ga. Sel hooa­jal on or­kest­ril 13 lii­get, di­ri­gent on muu­si­kaõ­pe­ta­ja Ju­han Trump. Esiet­te­kan­de­le tu­lid te­ma viiu­li­pa­lad „Pää­su­lin­nu erio­lu­kord“ ja „Pää­su­lind lä­heb Türr­Fes­ti­le“, mida esi­ta­sid Eli­sa­beth Court­ney En­no ja Sas­kia Vain­sa­lu, ning Ju­han Trum­bi laul „Sü­gis­pil­ve­de pil­ler­kaar“, mil­le teks­ti au­tor on Aru­kü­la põ­hi­koo­li õpe­ta­ja Ka­rin Aan­ja, esi­tas Loo­re-Liis Kund­la.

Eelmine artikkelGaa­si­kü­te tõi Kuu­sa­lu val­la mit­me­le ha­ri­du­sa­su­tu­se­le suu­red ar­ved
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu tõs­tis val­la­va­lit­su­se liik­me ta­su