Opositsioon algatas Kuusalu volikogu esimehe umbusaldamise

1324

Umbusaldusavalduse luges volikogu istungil ette VÄRNER LOOTSMANN.

Kuusalu vallavolikogu 23. märtsi istungi alguses esitas Värner Lootsmann Keskerakonna nimekirjast umbusaldusavalduse volikogu esimehele Enn Kirsmanile,  alla on kirjutanud 7 volikoguliiget: Sulev Valdmaa, Andres Kaarmann, Mait Kröönström ja Kunnar Vahtras IRLi nimekirjast, Margus Soom Reformierakonna nimekirjast, Emil Rutiku valimisliidust Ühine Kodu ja Värner Lootsmann.
Nad palusid umbusaldusavalduse lülitada volikogu järgmise istungi päevakorda. Järgmine istung tuleb kolmapäeval, 6. aprillil.
Umbusaldusavalduses on kirjeldatud, kuidas 27. jaanuaril esitasid 5 volikoguliiget umbusaldusavalduse vallavanem Urmas Kirtsile. Volikogu esimees saatis samal päeval kutse 1. veebruari istungile, algusajaks määras kella 19, Kuusalu valla põhimääruse järgi ei alga istung hiljem kui kell 18. (Põhimääruses on lisatud eritingimusena „kui volikogu ei ole otsustanud teisiti“ – toim.)
1. veebruari istungil hääletasid 10 volikoguliiget vallavanema umbusaldamise vastu.
Harju maavanem Ülle Rajasalu soovitas järelevalve tulemusena 1. veebruari istungil otsustatud küsimuse uuesti läbi vaadata valla põhimääruse järgi kokku kutsutud volikoguistungil. Sulev Valdmaa palus maavanema seisukohale viidates lülitada vallavanema umbusaldamine istungi päevakorda, kuid volikogu esimees keeldus vallavanema umbusaldamise avalduse uuest menetlemisest.
Umbusaldajad leiavad: „Kuusalu vallavolikogu esimees Enn Kirsman on tahtlikult või tulenevalt kompetentsi puudumisest ületanud seadustega ja Kuusalu valla põhimäärusega volikogu esimehele antud pädevuse.“
Kuusalu vallavolikogusse kuuluvad 19 rahvaesindajat: 11 valimisliidust Ühine Kodu,  3 Reformierakonna nimekirjast, 4 IRLi nimekirjast ja 1 Keskerakonnast. Koalitsiooni moodustasid pärast 2013. sügisel toimunud kohalikke valimisi Ühine Kodu ja Reformierakond, sinna kuuluvad 12 volikoguliiget: 10 Ühisest Kodust, 2 Reformierakonnast. Emil Rutiku ja Margus Soom on koalitsioonist välja arvatud.

Arupärimine
Andres Kaarmann esitas istungil arupärimise Enn Kirsmanile. Ta küsis, kas, kes ja millal andis volikogu esimehele volituse korraldada sotsioloogiline küsitlus, millega selgitati rahva arvamust haldusreformi kohta. Pealkiri veebis  küsitluse juures viitas, et seda tegid vallavolikogu ja -valitsus, arupärija teada volikogu, komisjon ega töörühm pole otsustanud küsitlust korraldada. Või otsustas volikogu enamus seda volikogu, komisjone ja töörühma informeerimata? Arupärija palub vastust kirjalikult.

Eelmine artikkelKuusalu volikogu jäi pooleli
Järgmine artikkelIgavere-Suursoo teelõik suletud