Igavere-Suursoo teelõik suletud

1230

Raasiku vallavalitsus otsustas paigaldada Igavere-Suursoo tee 700 meetri pikkusele lõigule ajutise keelumärgi, millest võib mööduda vaid Raasiku vallavalitsuse loal. Vallavanem Raivo Uukkivi ütles, et keelumärgi paigaldamise põhjus on teelõigu väga halb seisukord, mis ei võimalda seal mootorsõidukitega liigelda: „Teelõik on sisuliselt soos. See on nii amortiseerunud, et seal on raske sõita. Seda remonditi veidi eelmisel aastal, kuid kasu vähe. Seega on praegu tee sulgemine ainus võimalus.” Alternatiivne juurdepääs Suursoo külla on läbi Pikavere.