Oma­va­lit­sus­te kom­mi­pa­kid las­te­le

178

Ku­na koo­lid on dis­tant­sõp­pel, siis jõu­lu­pi­du­sid ei pee­tud, oma­va­litsuste kommi­pa­kid anti õpi­las­te­le koos koo­li­toi­du pak­ki­de­ga. Ani­ja val­las saa­vad kom­mi­pa­ki val­la las­teae­da­des ja koo­li­des käi­vad, ko­du­sed ning val­la eest­kos­tel ole­vad lap­sed. Neid on li­gi 1050, kom­mi­pak­ki­de­le ku­lub 4100 eu­rot. Kuu­sa­lu vald tel­lis kommipaki kõigile lastele, kokku 1437, ku­lub 8607,93 eu­rot. Li­saks ta­sub vald Lok­sal güm­naa­siu­mis õp­pi­va­te ja las­teaias käi­va­te val­la­las­te kom­mi­pak­ki­de eest. Lok­sa linn tel­lis ka tä­na­vu koos­töös Kuu­sa­lu val­la­ga sa­ma­su­gu­sed kom­mi­pa­kid, kok­ku 459 ko­gu­mak­su­mu­se­ga 2749,41 eu­rot. Raa­si­ku vald teeb jõu­lu­pa­kid val­la las­teae­da­des ja koo­li­des käi­va­te­le las­te­le. Asu­tus sai va­li­da, kas soo­vi­vad kom­mi­pak­ki või asen­da­vad mil­le­gi muu­ga. Aru­kü­la las­teaed soo­vis kom­mi­pa­ki asen­da­da raa­ma­tu­ga. Pa­kid maks­id li­gi 5500 eu­rot.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu ap­teek 130
Järgmine artikkelAruküla liuväljaku jaoks osteti jäämasin