Omavalitsuste kommentaarid

541

Toimetus palus Anija, Kuusalu ja Raasiku vallavalitsuselt ning Loksa linnavalitsuselt õpetajate töötasude maksmise kohta kommentaari.

Ministeeriumi statistiliste andmete järgi on riigilt eraldatud ja omavalitsustelt välja makstud keskmised palgasummad erinevad.

Palusime Anija, Kuusalu ja Raasiku vallalt ning Loksa linnalt selgitust.

Anija abivallavanem Marge Raja tõdes, et kommenteerida on keeruline: „Oleme järginud kindlalt põhimõtet, et riigilt tulnud töötasu läheb õpetajatele, koolijuhtide palgaraha maksame valla eelarvest. Kokkuhoidu pedagoogide töötasu arvelt pole me teinud, maksame riiklike määrade järgi. Juunikuus oli puhkusetasude maksmine, siis kandsime üle tavapärasest suuremad summad.“

Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi: „Õpetajate palgarahana on riik kandnud meile suuremaid summasid, kui rahastusmudelist tuleneb. Tegu on meie käsitluses, tuginedes varasematele aastatele, niinimetatud ettemaksuga, mida aasta lõpus tasandatakse – aasta lõpus laekuvad summad on sel juhul väiksemad. Siit tulenebki suurepärane väide, et omavalitsused ei maksa kogu raha palkadena välja. Ei saagi maksta, siis ei jätku aasta lõpuks palgavahendeid.“

Raasiku valla kultuuri-, haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Ardo Niinre sõnas, et ühekski muuks otstarbeks ei ole riigilt vallale üle kantud palgaraha kasutatud, kõik suunatakse pedagoogide töötasuks.

Raasiku valla finantsist Silvi Raud analüüsis väljamakstud palgarahasid ja teatas et riigilt koolidele eraldatud haridussummad on lülitatud koolide eelarvetesse vastavalt vabariigi valitsuse määruse jaotusele: „Kuidas ja millal koolid need summad välja maksavad, on nende otsustada. 2013. aastal viie kuu keskmine väljamakse õpetaja kohta on Raasiku vallas 836,55 eurot.“

Loksa abilinnapea Hilleri Treisalt vastas: „Loksa gümnaasiumi personalikuluks eraldas riik 574 669 eurot, linna 2013. aasta eelarves on summa isegi suurem – 613 564,62 eurot. Linnavalitsus ei tee õpetajate palkasid, töölepingud sõlmib ja iga õpetaja palga kinnitab direktor.“

Eelmine artikkelVargus Andineeme külas
Järgmine artikkelUus rong sõidutas rahva Aegviitu ja tagasi