Päästeliit korraldab kultuuripärandi aasta raames vanade päästealaste fotode ja filmide kogumise kampaania

742

Päästeliit korraldab kultuuripärandi aasta raames vanade pääste­alaste fotode ja filmide kogumise kampaania, mille eesmärk on säilitada tulevastele põlvedele fotodel ja filmilindil jäädvustatud mälestus vabatahtlike päästjate tegevusest nii sõja­eelsel, kui ka sõjajärgsel perioodil.

Koostöös Rannarahva muuseumi ja Eesti Tuletõrjemuuseumiga tahame kokku koguda fotod ja muud salvestised vabatahtlikest pritsimeestest, merepäästejaamadest, -paatidest ja nende vabatahtlikest meeskondadest.

Oodatud on pildid vabatahtliku päästega seotud naisseltsidest, puhkpilliorkestritest ja karskusliikumisest. Samuti üles­võtted nõukogude võimu aegsest vabatahtlikust ja sõjaväestatud tuletõrjest.

Kogutud materjal esitatakse ja säilitatakse Eesti Tuletõrjemuuseumis. Merepäästejaamu ja merepäästet puudutav osa antakse üle Rannarahva muuseumile.

Koopiad fotodest saatke palun aadressil Päästeliit Lõõtsa 4 Tallinn 11415. Elektroonilisel kujul olemasolev materjal saatke meiliaadressil kaido@paasteliit.ee.

Tekkivatele küsimustele saab vastuse Päästeliidu tegevjuhilt Kaido Taberlandilt telefonil 522 7987.

Päästeliit ühendab 69 maa-ja merepäästega tegelevat ühendust.

Liidu eesmärk on meie kultuuri osaks oleva vabatahtliku pääste jõudmine igasse Eesti külla ja linna.

Kultuuripärandi Aasta kodulehel on kirjutatud: „Vaimne pärand annab kogukonnale kultuuriidentiteedi, loob ühtsustunde eelmiste põlvkondadega ning meie kaasaegsetega, rikastab kultuuri ja toetab loovat mõtlemist. Pärandi väärtustamine on oluline ühiskonna terviklikuks, säästvaks arenguks ning jätkusuutlikkuseks“.

Hoidkem ja säilitagem päästeala ajalugu – meie ühist vaimset pärandit.

Eelmine artikkelVargus Andineeme külas
Järgmine artikkelUus rong sõidutas rahva Aegviitu ja tagasi