Kuusalu keskkoolist ja Kiiu lasteaiast, infomürata

761

Viimastel päevadel on mitu inimest pöördunud minu poole sõnadega: „Miks tahad Kuusalus keskkooliklassid kinni panna?“ või „Miks oled Kiidu lasteaia ehitamise vastu?“.  Teatan, et ei soovi gümnaasiumiklasside kaotamist Kuusalu koolis ega ole vastu lasteaia ehitamisele Kiidu. Küll aga olen vallavalitsust kutsunud mitmel korral üles diskuteerima valla arengu seisukohast olulistes küsimustes. Paraku tulemusteta.

Olen Eesti Lastevanemate Liidu esindajana kuulunud haridusministeeriumi koolivõrgu komisjoni, mille ülesanne oli töötada välja Eesti koolivõrgu reformimise põhi­mõtted. Eesmärk oli lahutada põhikool kui institutsioon gümnaasiumist alates 2011. aasta sügisest. Astutud on esimesed sammud – Riigikokku on saadetud uus põhikooli- ja gümnaasiumiseadus.  See info on hästi teada olnud ka vallavalitsusele – korraldatud on infopäevi Harjumaa omavalitsus- ja koolijuhtidele, et need saaksid alustada oma koolivõrgu korrastamisega. Hariduse arengukava koostamise vajadusest on korduvalt räägitud ka volikogu hariduskomisjonis. Paraku ei ole astutud ühtegi sammu ega algatatud arutelu, mida peaksime tegema, et meie vallas säiliksid gümnaasiumiklassid kas või ühe kooli juures. Pole küsitud õpilaste, lastevanemate ega ka õpetajate käest, millised võimalikud lahendusvariandid oleksid neile vastuvõetavad. Pole analüüsitud variante kuidas ja kuhu mahutada haridusministri peale surutav eraldiseisev, umbes 200 õpilasega, gümnaasium ning palju üks või teine variant meile maksma võiks minna.

Küllap on loodetud, ehk minister vahetub peagi, reformiplaanid soikuvad. Loodan, et me ei taba end avastuse ees, otsus on langenud, meil ei ole enam võimalik midagi teha.

Kiiu lasteaiaga on lood vastupidised. Sellest on räägitud paar-kolm viimast aastat kui sündinud faktist. Esmalt pidi selle ehitamiseks vaja minev raha tulema rahvastikuministri lasteaedade programmist, projektitaotluse kirjutajale maksti selle eest sada tuhat krooni. Siis selgus, et käes­oleva aasta riigieelarves pole selleks sentigi. Nüüd rõõmustatakse, et raha saadakse KOIT-kavast, ehkki dokumendid on läbinud edukalt alles esimese taotlusvooru. Paraku pole keegi tahtnud laskuda arutellu, mis saab siis, kui lasteaed valmis. Uue lasteaia avamisega lahendame umbes 80 lasteaiakohta ootava pere mure. Mis saab ülejäänud lastest? Kui Kiiu lasteaed peaks saama valmis ja tööle hakkama, on valla finantsressursid täielikult ammendatud ning ülejäänud 120 peret peavad suure tõenäosusega jääma oma kohta ootama.

Miks ei ole arutatud, kas uue lasteaia ehitamisele on oda­vamaid ja efektiivsemaid alternatiive? Kas poleks maksumaksja jaoks odavam ja vanemate jaoks mugavam, kui valla külades käivituks minilasteaedade või –hoidude võrgustik? Äkki oleks mõistlikum investeerida mitte majade ehitusse, vaid lasteaiaõpetajate või lapsehoidjate väljaõppesse? Miks mitte vaadata üle eralasteaia ja lapsehoiu toetuste suurus, lisada sellesse ka praegu valla lasteaedade eest tasutav investeeringukomponent ning soodustada nii uute ja ka hinna poolest kättesaadavate lasteaiakohtade loomist erasektoris. Kindlasti oleks uue lasteaia ehitamisest odavam ka uue rühmadeploki ehitamine Kuusalu lasteaia juurde. Või on kuskil kuuldud moodullasteaiast, mille rajamine oleks kümneid kordi kiirem ja odavam kui uue hoone ehitamine.

Eelmine artikkelMiks Anija vallas salatsetakse?
Järgmine artikkelKolga õpetaja TERJE VARUL sai presidendi preemia