Oht­li­ke jäät­me­te ko­gu­mis­ring ka Kuu­sa­lu piir­kon­nas

20
Kuusalu vald.

Ku­na Kiiu jäät­me­jaam on jäät­me­loa puu­du­mi­se tõt­tu su­le­tud, kor­ral­dab Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus oht­li­ke jäät­me­te kaks ko­gu­mis­rin­gi. Li­saks traditsioonilisele kogumisringile, mis seekord toimub 27. veebruaril Ju­min­da ja Pä­ris­pea pool­saar­tel ku­ni Val­ge­jõe­ni, tu­leb nä­dal hil­jem ko­gu­mis­ring ka Saun­jast-Ka­ber­last ku­ni Kol­ga ja Kiiu­ni. Lisaks saavad Kuusalu valla elanikud kasutada Loksa jäätmejaama teenuseid.