ODE PÜR­GI­LE Er­ne­sak­sa sti­pen­dium 

486
ODE PÜRG.

Gus­tav Er­ne­sak­sa Fond tun­nus­tab Er­ne­sak­sa õp­pes­ti­pen­diu­mi­ga noort di­ri­gen­ti Ode Pür­gi, kes õpib Ees­ti Muu­si­ka- ja Teat­ria­ka­dee­mias (EM­TA) pro­fes­sor Too­mas Kap­te­ni koo­ri­di­ri­gee­ri­mi­se klas­sis ba­ka­lau­reu­se 3. kur­su­sel. Ode Pürg lõ­pe­tas Kuu­sa­lus põ­hi­koo­li, õpin­guid jät­kas Tal­lin­na muu­si­ka­kesk­koo­lis. Ta üt­les, et sti­pen­dium tu­li vä­ga meel­di­va ül­la­tu­se­na: „Ai­tab osa­le­da meist­ri­kur­su­sel ja osa jääb eda­si­seks ene­se­täien­du­seks.“ Ode Pürg töö­tab Mu­sa­ma­ri kam­mer-nais­koo­ri di­ri­gen­di­na, va­rem on ol­nud ees­ti-lät­las­te se­ga­koo­ri, Tal­lin­na Ro­ta­ry klu­bi se­ga­koo­ri, aka­dee­mi­lis­te selt­si­de se­ga­koo­ri In Cor­po­re di­ri­gent ja Mu­sa­ma­ri tü­tar­las­te­koo­ri koor­meis­ter. Ta lau­lab koo­ris Vo­ces Tal­linn ja EM­TA koo­ris, on EM­TA koo­ri pre­si­dent. Ode Pürg rää­kis, et hu­vi koo­ri­juh­ti­mi­se vas­tu tek­kis siis, kui Kuu­sa­lu koo­li õpi­la­se­na sai kat­se­ta­da Taa­vi Es­ko kõr­val põ­hi­koo­li nei­du­de an­samb­li juh­ti­mist. Te­ma esi­me­ne lau­luõ­pe­ta­ja oli Nii­na Es­ko. Laul­nud on Ode Pürg Kuu­sa­lu koo­li mu­di­las­koo­ris, las­te­koo­ris ja se­ga­koo­ris ning osa­le­nud val­la Lau­lu­lap­se kon­kurs­si­del.

Eelmine artikkelMAR­TI HÄÄ­LE aval­dus ea­ka­te ko­du koh­ta
Järgmine artikkelKuu­sa­lu pas­to­raa­di suur val­ge saal on val­mis