Noor­te ko­gu­ne­mis­test ja kaits­mas­kidest

37

Es­mas­päe­val aval­das Pos­ti­mees on­li­ne-uu­di­se, kui­das Tar­tus pi­da­sid tu­den­gid taas ühi­se­la­mus pi­du hoo­li­ma­ta ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­ku tõt­tu keh­tes­ta­tud pii­ran­gu­test. Sek­ku­ma pi­di po­lit­sei. Ka Lok­sal on kut­su­tud po­lit­sei­nik­ke noor­te ko­gu­ne­mi­si kont­rol­li­ma. Õpi­las­te mee­lis­koh­ta­de­na tea­tak­se ni­me­ta­da tüh­ja­na seis­vaid ehi­ti­si – en­di­ne kau­ba­ma­ja, ku­na­gi­ne sau­na- ja pe­su­ma­ja hoo­ne. Kui möö­du­nud nä­da­lal läks po­lit­sei kin­ni­löö­dud us­te ja aken­de­ga kau­ba­ma­ja kont­rol­li­ma, põ­ge­ne­sid sealt 16 noort, nii ees­ti kui ve­ne õpi­la­si. Lõ­bu­sat ko­gu­ne­mist käis Meie Poe juu­res Lok­sal eel­mi­sel pü­ha­päe­val laia­li aja­mas ter­vi­sea­me­ti Co­vi­di-kont­roll­rühm, õh­tul po­lit­sei­pat­rull. Kõi­gil, kes näe­vad noor­te ko­gu­ne­mi­si, pa­lu­tak­se po­lit­sei­le tea­da an­da.

Ka on Lok­sal mär­ga­ta osa­de ini­mes­te hoo­li­ma­tut suh­tu­mist kait­se­mas­ki­de kand­mis­se ava­li­kes koh­ta­des, eel­kõi­ge toi­du­poo­di­des. Ol­ge et­te­vaat­li­kud, hoid­ke en­nast ja tei­si!

Eelmine artikkelEndi­ne Kol­ga val­la­va­nem Ja­kob Kal­le – 125
Järgmine artikkelMärt­si­küü­di­ta­mi­se mä­les­tus­päev