NILS-ERIK MÖL­LER TV 10 olüm­pias­tar­ti poo­diu­mil

751

16. jaa­nua­ril toi­mus Las­na­mäe ker­ge­jõus­ti­ku­hal­lis TV 10 olüm­pias­tar­ti Har­ju­maa 2018. aas­ta II etapp.

Kuu­sa­lu val­la noor­test ker­ge­jõus­tik­las­test oli kõi­ge edu­kam Kuu­sa­lu kesk­koo­lis õp­piv 13aas­ta­ne Nils-Erik Möl­ler, kes või­tis ain­sa­na poo­diu­mi­ko­ha – saa­vu­tas 3. ko­ha va­ne­ma­te pois­te kuu­li­tõu­kes (3 kg) tu­le­mu­se­ga 11.72 meet­rit. Kõr­gus­hüp­pes tu­li ta 1.55 meet­ri alis­ta­mi­se­ga viien­daks ning 60 meet­ri tõk­ke­jook­sus 10,77 se­kun­di­ga küm­nen­daks.

Va­ne­ma­te tüd­ru­ku­te kuu­li­tõu­kes saa­vu­tas 13aas­ta­ne Kuu­sa­lu koo­li õpi­la­ne Ma­riel­la Soom 6. ko­ha. Ta tõu­kas 2 kg kuu­li 9.67 meet­rit. 60 meet­ri tõk­ke­jook­sus tu­li Ma­riel­la Soom 8. ko­ha­le (10,89).

Noo­re­ma­te pois­te tei­vas­hüp­pes sai 10aas­ta­ne Pjotr Kos­ja­kov Lok­sa güm­naa­siu­mist 1.60 meet­ri­ga 6. ko­ha.