SPORDIUUDISED

1138

Aru­kü­la jät­kab Ees­ti saa­li­jalg­pal­li II lii­ga liid­ri­na. 9. voo­ru män­gus alis­tas Aru­kü­la mees­kond ree­del, 2. veeb­rua­ril võõr­sil Rõu­ge Sau­na­maa 6:3. Kolm vä­ra­vat lõi Sten Tei­no, kaks Ran­do Tamm ja ühe Rau­no Esop. Ani­ja JK kao­tas päev va­rem Keh­ras SK Kad­ri­na mees­kon­na­le 5:11, Ani­ja mees­kon­nast te­gid skoo­ri Re­ne Lill, And­rei Ka­šu­ba, Emin Muns­hiyev, Pa­vel Hart­šuk ja And­re Il­ves. Aru­kü­la mees­kon­nal on nüüd liid­ri­na 24 punk­ti, Ani­ja JK on 9 punk­ti­ga en­di­selt nel­jas.

Har­ras­ta­ja­te ho­ki­lii­ga Tal­lin­na lah­tis­te meist­ri­võist­lus­te 3. gru­pis kao­tas Keh­ra Snai­pers 24. jaa­nua­ril 0:1 HK Sa­ku 2 mees­kon­na­le. Snai­pers on oma gru­pi 6 mees­kon­na seas 9 punk­ti­ga 3. ko­hal.

Tar­mo Laa­ne­la ja Rag­nar Pii­be­mann Pu­rek­ka­ri klu­bist saa­vu­ta­sid Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel ko­roo­na mees­paa­ris­män­gus 2. ko­ha. Lau­päe­val, 4. veeb­rua­ril Oris­saa­res toi­mu­nud võist­lu­sel osa­les 23 mees- ja 5 nais­paa­ri. Mees­test sai 3. ko­ha Gui­do Trees Pe­nin­gi Ko­roo­na­män­guk­lu­bist koos Hei­no Me­ri­lai­ne­ga Pär­nu Rin­gist. Vil­jar Me­hik Pe­nin­gi klu­bist tu­li koos Ur­mas Me­re­ran­na­ga Sa­ku Tirt­sust 4. ko­ha­le. Nais­test olid Ur­ve Ree­tamm ja Piia-Liis See­der Pe­nin­gi klu­bist nel­jan­dad.

Eelmine artikkelNILS-ERIK MÖL­LER TV 10 olüm­pias­tar­ti poo­diu­mil
Järgmine artikkelRaa­si­ku Kuns­ti­kel­der kin­gib en­da­le juu­be­liks uue põ­le­tu­sah­ju