Muu­tu­sed Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu koos­sei­sus

247
Kuusalu vallamaja.

Kuu­sa­lu val­la va­li­mis­ko­mis­jon on vii­ma­sel ajal tei­nud mi­tu ot­sust val­la­vo­li­ko­gu liik­me­te ja asen­dus­liik­me­te koh­ta. Ma­dis Jõ­gi va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald esi­tas 14. au­gus­til aval­du­se pea­ta­da te­ma vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na kol­meks kuuks. Ku­na sa­ma va­li­mis­lii­du asen­dus­liik­med Rei­jo Roos, Ir­ge Proos-Mar­tin, Kris­tin Ka­la­mees, And­ro Lai, Rein Rem­mel­gas ei soo­vi­nud osa­le­da vo­li­ko­gu töös, kin­ni­tas va­li­mis­ko­mis­jon asen­dus­liik­meks Lau­ri Kar­na. Va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du esi­tas Kris­ti Ve­te­maa, kel­le vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na on omal soo­vil pea­ta­tud ala­tes tä­na­vu jaa­nua­rist, taas aval­du­se pea­ta­da vo­li­tu­sed kol­meks kuuks, te­ma asen­dus­liik­me­na jät­kab vo­li­ko­gus sa­mast va­li­mis­lii­dust Kai­do Tsel­ler. Va­li­mis­ko­mis­jo­ni ot­su­se­ga on taas­ta­tud Ees­ti Re­for­mie­ra­kon­nast vo­li­ko­gus­se va­li­tud Mar­gus Soo­mi vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na, kolm kuud oli te­ma ase­mel vo­li­ko­gus asen­dus­lii­ge Kai­do Ee­pold.

Eelmine artikkelAni­ja val­la kü­la­va­ne­mad arut­le­sid sta­tuu­di üle
Järgmine artikkelKiiu ket­ta­gol­fi­park kut­sus uu­si män­gu ja lii­ku­mi­se nau­ti­jaid