Muu­da­tus Ani­ja val­la­vo­li­ko­gus

53
Anija vallamaja.

Ani­ja val­la va­li­mis­ko­mis­jon pea­tas Mar­gus Mo­lo­ki aval­du­se põh­jal 6 kuuks te­ma vo­li­ko­gu liik­me vo­li­tu­sed. Mar­gus Mo­lok kan­di­dee­ris vo­li­kok­ku Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­se Rah­vae­ra­kon­na ni­me­kir­jas ning te­ma ase­mel on 1. märt­sist ku­ni 31. au­gus­ti­ni vo­li­ko­gu lii­ge Vei­ko Mä­gi sa­mast ni­me­kir­jast.

Eelmine artikkelTER­JE KAAN­VELT: „Kuu­sa­lu val­lal on jät­ku­suut­lik ee­lar­ve.“
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la ee­lar­vest ja Sal­mis­tu sa­da­mast