Ener­gia­hin­da­de kom­pen­see­ri­mi­se taot­lus­test

16

Kõi­ge va­rem hak­kas Ida-Har­jus elekt­ri­hin­na kom­pen­see­ri­mi­seks taot­lu­si vas­tu võt­ma Raa­si­ku val­la­va­lit­sus – ko­he uue aas­ta al­gu­sest, 3. jaa­nua­rist. Es­mas­päe­va, 24. jaa­nua­ri sei­su­ga oli Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se­le esi­ta­tud kok­ku 162 taot­lust. Esimesed väljamaksed tehti möödunud nädalal, toe­tus­te sum­mad olid 13 eurost 89 euroni. Sel nädalal makstakse 37 taotlejale kokku 6026 eurot. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus alus­tas aval­dus­te vas­tu­võt­mist 12. jaa­nua­rist. Poo­le­tei­se nä­da­la­ga on esi­ta­tud 220 taot­lust, toe­tus­te sum­mad on 10 eu­rost ku­ni 500 eu­ro­ni. Ani­ja val­la­va­lit­su­se­le sai taot­lu­si esi­ta­da ala­tes 17. jaa­nua­rist. Nä­da­la aja­ga on esi­ta­tud 123 taotlust. Eelmisel nädalal maksti 16 taotlejale kokku 2624 eurot, sel teisipäeval 25 inimesele kokku 6889 eurot. Kõige väiksem toetus on olnud 10, suurim 906 eurot.

Eelmine artikkelAni­ja val­la 2022. aas­ta ee­lar­ve
Järgmine artikkelLume­torm jät­tis ree­del-lau­päe­val osad au­tod lu­me­van­gi