MTÜ Arenduskoda on uue strateegiaga Eesti kiiremate seas

1351

Esimeseks tähtajaks, 30. aprilliks said valmis ja esitasid PRIAle arengustrateegia 2014-2020 vaid 9 Leader-piirkonda, nende seas ka MTÜ Arenduskoda.

Arenduskoja meetmed 2014-2020
Meede 1.1 Elulaadiettevõtluse toetus.
Meede 1.2 Mikro- ja väikeettevõtete arendamine.
Meede 2.1 Kogukonna investeeringute toetus.
Meede 2.2 Aktiivne ja tegus kogukond.
Meede 3.1 Ajaloo- ja kultuuripärandi väärtustamise investeeringute toetus.
Meede 3.2 Kultuuripärandi hoidmine.
Meede 4.1 MTÜ Arenduskoda koostöö ja jätkusuutlikkus.

Kuusalu, Vihula, Kadrina ja Tapa valla ning Loksa linna ühine Leader-piirkond on üks vähestest, kel on külaelu edendamise Leader-programmi järgmiseks toetusteperioodiks nõutav arengustrateegia kokku pandud ja ka PRIAsse kontrollimiseks-hindamiseks üle antud. Kuna enamik Eesti 26st Leader-piirkonnast strateegiat aprilli lõpuks valmis ei saanud, on esitamistähtaega pikendatud kahe kuu võrra – 30. juunini.
Arenduskoja üldkoosolek kinnitas arengustrateegia 2014-2020 koos lisadega 21. aprillil. Lisad on MTÜ Arenduskoda tegevuspiirkonna sotsiaalmajanduslik analüüs,  piirkonna  SWOT-analüüs  ja organisatsiooni sisehindamise analüüs, läbiviidud küsitluse kokkuvõte, meetmete hindamiskriteeriumid ja osakaalud ning kokkulepped koostööks.
Investeeringuteks 60 protsenti
Järgmisel viiel aastal on kavas jagada Arenduskoja piirkonda antavatest Leader-rahadest 60 protsenti investeeringutoetusteks, eelkõige elulaadiettevõtluse ning mikro- ja väike-ettevõtete arendamiseks, aga ka kogukonna-, ajaloo- ja kultuuripärandi väärtustamisega seotud investeeringutoetusteks.
Pehmeteks tegevusteks ehk kogukonna  üritusteks ja kultuuripärandi hoidmiseks plaanitakse suunata 29 protsenti toetustest ning 11 protsendi ulatuses kasutada toetusraha MTÜ Arenduskoda koostööprojektideks.
Et koostööprojekte saaks hakata  ette  valmistama, kiitis üldkoos­olek 21. aprillil heaks kaks rahvusvahelist koostööprojekti. Koos Eesti, Soome ja Läti Leader-piirkondadega on kavas projekt „Kestlik ettevõtlus maal“. Teine projekt on „Rahvusvaheline koostöö säästva turismi arenguks rahvusparkide piirkonnas“, selles hakkab osalema ka Ida-Harju Koostöökoda, partnerid on veel Lätist, Sloveeniast ja Portugalist.
Arenduskoja tegevjuht Heiki Vuntus: „Kui sügisel kinnitatakse uue perioodi rakenduskava, plaanime oktoobri lõpus alustada infopäevadega. Tuleva aasta jaanuari lõpus või veebruari alguses tahame esimese taotlusvooru välja kuulutada.“
Lõppenud rahastusperioodil oli MTÜ Arenduskoda eelarve 3 835 861 eurot, toetusteks jaotati 3 038 689 eurot. Rahastuse saanud 376 projektist katkestati 24 ja lõpetamata on neli. Neist kahel on dokumendid esitamata, kaks on veel pooleli. Kui palju toetusraha saab Arenduskoda uuel perioodil, selgub sügisel.
MTÜ-l on liikmeid praegu 56. MTÜde ja ettevõtete liikmemaks on 32 eurot, omavalitsustel 1 euro rahvastikuregistrisse kantud elaniku kohta aastas.
Hindajad valitakse konkursiga
Uue arengustrateegia koostamisega alustati 2014. aasta alguses. Toimusid piirkondlikud koosolekud, kus arutati, milliseid tegevusi võiks uuel perioodil rahastada. Kokku oli koosolekuid 10, osales 140 inimest. Kõige rohkem oli rahvast Kuusalu vallas toimunud koosolekutel: Kolgakülas oli 36, Kuusalus 22, Pärispeal 12 inimest, Loksal 8.
Strateegiat arutati Arenduskoja liikmetest moodustatud töörühmades, oli mitmeid strateegiaseminare. Viidi läbi kaks küsitlust, millest üks oli suunatud laiemalt kõigile inimestele piirkonnas, teine ettevõtetele.
Strateegia koostas MTÜ Arenduskoda  tellimusel OÜ KT  Euro­project Management eesotsas Tiina Viluga, kes on aastaid töötanud Kadrina valla arendusnõunikuna. Aprilli algusest töötab ta Arenduskoja projektide konsultandi-spetsialistina.
Heiki Vuntus selgitab, et seni olid omavalitsustes vabatahtlikud Leader-nõustajad, edaspidi saab abi professionaalselt nõustajalt.
Teine suurem muutus on ees seoses projektide hindajatega. Eelmisel perioodil määrasid omavalitsused enda esindajad pehmetesse meetmetesse esitatud projektide ja ka investeeringumeetmete hindamiskomisjoni. Edaspidi tuleb hindamiskomisjoni liikmete ja nende asendajate leidmiseks korraldada igas omavalitsuses eraldi avalik konkurss. Mõlemad hindamiskomisjonid on 7-liikmelised. Neisse peab kuuluma nii MTÜde, äriettevõtete kui ka omavalitsuste esindajaid.
Koostöö kalandus-Leaderiga
MTÜ Arenduskoda sõlmis 14. aprillil Võsul koostöölepingu kalanduse tegevusgrupiga MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing, kuna Vihula vald on selle liige. Edaspidi on plaanis sõlmida samuti leping MTÜga Harju Kalandus­ühing, kuhu kuulub Kuusalu vald.
Koostööd on kavas teha kohaliku toidu valdkonnas seoses kalapüügi ja kalatoitudega ning ka turismiteenuste ning koolituste osas.
Täpsema info leiab uue strateegia, selle lisade ja koostöölepingute kohta Arenduskoja kodulehelt www.arenduskoda.ee.

Eelmine artikkelPalverännutee läbib Raasiku ja Anija valda
Järgmine artikkelUuest harjutusväljakust Anija ja Kuusalu vallas