Miks Loksa ja Suurpea vahelisel teel on Kasispea silt?

3124

Ehkki Kasispea külla saab sõita Loksalt Turbuneeme poole keerates, on Kasispea silt ka Loksalt Suurpeale suunduval teel.

Kui augusti lõpus toimus Viinistul Pärispea külade esindajate arutelu, tuli ühe teemana kõne alla Kasispea küla silt, mis seisab Loksalt Suurpea poole suunduva tee ääres. Seda hinnati eksitavaks ja mittevajalikuks ning küsiti, kuidas oleks võimalik eksitavast sildist lahti saada. Suurpea tee ääres pole Kasispea küla majapidamisi ja sealt ei pööra maha ühtegi teed, mida mööda saaks sõita Kasispea küla talude juurde.
Toodi  ka  näiteid,  kuidas  külalised või matkajad, keda juhatati Loksalt sõitma otse Suurpeale või Pärispeale, sattusid segadusse, kui nägid Kasispea silti ning arvasid, et on valinud vale tee.
Maanteeameti Põhja regiooni peaspetsialist Jaan Saia ütles Sõnumitoojale, et Kasispea silt on Loksa-Suurpea-Pärispea teele pandud vastavalt kehtivatele nõuetele: „Tulenevalt standardist „Liiklusmärgid ja nende kasutamine“  peame külade sildid panema maantee äärde iga küla piirile. Mööndus on, et kui tehniliselt ei ole silt täpselt piirile paigaldatav, siis võib selle panna 50 meetrit ühele või teisele poole. Muid võimalusi ei ole.“
Küsimusele, kas Kasispea sildi puhul ei võiks teha erandit, kuna Suurpea teelt ei lähe Kasispea majadeni otseteed, vastas Jaan Saia, et üks võimalus on – Kuusalu vallavalitsuselt tuleks taotleda Kasispea küla piiri muutmist.
Kuusalu valla peamaakorraldaja Peeter Raudsepp tõdes, et Kasispea küla ulatub Eru lahe äärest läbi Pärispea poolsaare kuni Hara laheni ning maanteeamet on paigaldanud külamärgi õigesti: „Külapiiride muutmine on pikaaegne protsess. Aastal 2005 toimus valdades külapiiride korrastamine riikliku kampaania korras, kui hiljem piire muuta, on see vallale liigselt töömahukas. Vallas on palju selliseid kohti, kus tekib teedel sõites küsimusi. Külapiire saaks lihtsamalt muuta taas siis, kui tuleb uus üleriigiline kampaania, näiteks haldusreformi jätkudes. Mis puudutab Kasispea küla silti Suurpea teel, siis osad inimesed leiavad küll, et see on eksitav, aga võibolla teised vastupidi tahaksid, et see jääks.“

Eelmine artikkelVelko AV uue haldusjuhi põhitöö on olnud võlglastega tegelemine
Järgmine artikkelRaasiku jalgpallimeeskondadele viik, Kuusalu kaotas