MAR­KUS ALEK­SAN­DER SAAR või­tis El­va ta­lik­ros­si avae­ta­pi

605

KAI­DO LAAS

26. jaa­nua­ril toi­mus 46. El­va jalg­rat­tu­ri­te ta­lik­ros­si ava­etapp. Esi­me­ses star­dis oli 22 M/N 12 klas­si võist­le­jat, kes sün­di­nud 2007 ja hil­jem. Neil tu­li joos­ta El­va lau­lu­la­va ümb­ru­ses Ar­bi jär­ve kal­dal 800 meet­rit. Jook­su või­tis Mar­kus Alek­san­der Saar Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bist, klu­bi­kaas­la­sed Her­len Ka­jo, Georg Sa­lu­puu, Sten Erik Soi­ver ja Ru­ben Käärst lõ­pe­ta­sid 5.-8. ko­ha­ga. M14-klas­si pois­tel tu­li joos­ta 1,5 km üm­ber Ar­bi jär­ve. Evar Saul sai 13. ja Mau­ro Erik Saar 14. ko­ha.

Tei­ne etapp toi­mub 9. veeb­rua­ril, siis ja­ga­tak­se väl­ja ka Tar­tu­maa lah­tis­te meist­ri­võist­lus­te au­hin­nad ka­he eta­pi kok­ku­võt­tes ning Ees­ti meist­ri­võist­lus­te me­da­lid ta­lik­ros­si rat­ta­sõi­dus, kus esi­me­se eta­pi jook­su­ga lu­nas­ta­ti star­di­koht rat­ta­sõi­du­le.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 30. jaanuaril
Järgmine artikkelROMAN SVI­RI­DOV saa­vu­tas Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel su­mos 2. ko­ha