MAR­GUS KEER­MA 1. mä­les­tus­võist­lus­te tu­le­mu­sed

1263

3. au­gus­til toi­mu­sid Kuu­sa­lu val­la lah­ti­sed meist­ri­võist­lu­sed ker­ge­jõus­ti­kus, mis olid Kuu­sa­lu koo­li en­di­se õpe­ta­ja Mar­gus Keer­ma 1. mä­les­tus­võist­lu­sed.

Ku­ni 14aas­tas­te noor­mees­te 60 meet­ri jook­su või­tis Rus­lan Gu­lya­kov (Kuu­sa­lu SK) 9,33 se­kun­di­ga, tei­ne oli Ran­do Mikk (10,06). Ku­ni 16aas­tas­te noor­mees­te sa­ma dis­tant­si või­tis And­rei Bek­ker 8,16 se­kun­di­ga, järg­ne­sid Uku Aas­rand 8,42 ja And­reas Ida­vain (kõik tree­ni­vad Kuu­sa­lu SK) 8,62 se­kun­di­ga.

Mees­te 100 meet­ri kolm kii­re­mat olid Sö­ren Jõõ­ras (Kuu­sa­lu SK) 11,21, Dmit­ri Mo­sendz (Tal­lin­na SS Ka­lev) 11,22 ja Se­ve­ri Jõõ­ras (Kuu­sa­lu SK) 11,64 se­kun­di­ga. Sö­ren Jõõ­ras või­tis ka kau­gus­hüp­pe (6.71 meet­rit), järg­ne­sid Se­ve­ri Jõõ­ras (6.32) ja To­ny Ats Tamm (Au­den­te­se SK, 6.24). Mees­te 1000 meet­ri jook­su või­tis Jaa­nus Kal­las­te (Tree­ning­part­ner) 2.36,91 mi­nu­ti­ga, järg­ne­sid Al­lan Män­ni (Kuu­sa­lu SK) 2.47,92 mi­nu­ti ja Kain Väl­jaots (Täpps­por­ta­sed) 2.51,61 mi­nu­ti­ga. Ka­he­kord­seks võit­jaks tu­li Taa­vi Tšern­javs­ki (SK Eli­te Sport). Kuu­li­tõu­ke või­tis ta 13.47 meet­ri­ga, järg­ne­sid Ra­mo Kask (SK Lek­si 44), kes tõu­kas 12.81 meet­rit ja Marc Vokk (Rae vald) tu­le­mu­se­ga 11.99. Ket­ta­hei­tes tõi Taa­vi Tšern­javs­ki­le esi­ko­ha tu­le­mus 47.60 meet­rit, Ra­mo Kask hei­tis tei­se­na 42.66 meet­rit, kol­mas oli Ran­do Kap­ra­lov (Kuu­sa­lu SK) 40.97 meet­ri­ga.

Mees­te kõr­gus­hüp­pe või­tis Karl Lu­mi (Tal­lin­na SS Ka­lev), kes üle­tas 2.10 meet­rit, järg­ne­sid Ran­do To­min­gas (1.90) ja Ar­go Sel­jand (1.65, mõ­le­mad Kuu­sa­lu SK). Tei­vas­hüp­pe või­tis Mat­tias Ida­vain 3.10 meet­ri­ga, tei­seks tu­li And­rei Bek­ker sa­ma tu­le­mu­se­ga, 3. ko­ha saa­nud Uku Aas­rand üle­tas 2.40 (kõik Kuu­sa­lu SKst).

Ku­ni 14aas­tas­te tü­tar­las­te 60 meet­ri kii­reim oli Han­na-Lii­sa Kaar­mann aja­ga 8,97 se­kun­dit, järg­ne­sid Liis­bel Al­met (9,33) ja Mia Ma­ria Lips­mäe (9,62). Kõik nad tree­ni­vad Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bis. Ku­ni 16aas­tas­te nei­du­de sa­mal dis­tant­sil sai esi­ko­ha Alek­sand­ra Kor­tše­no­va (Kuu­sa­lu SK) 8,54 se­kun­di­ga, 2. ko­ha Kei­ty-Lii­na Kal­las (Haap­sa­lu KJK) 8,67 ja 3. ko­ha An­na­bel Mikk 9,09 se­kun­di­ga.

Nais­te 100 meet­ri jook­su kolm kii­re­mat olid Be­rit Ki­vi­saar (SK For­tis) 13,31, Ger­li Iis­rael (Tal­lin­na SS Ka­lev) 13,70 ja Alek­sand­ra Kor­tše­no­va 13,80 se­kun­di­ga. 1000 meet­ri jook­su või­tis He­lin Meier (Nõm­me KJK) aja­ga 2.53,69 mi­nu­tit, järg­ne­sid Ane­te Rand­ma (SK For­tis) 3.13,01 ja Mia Ma­ria Lips­mäe (Kuu­sa­lu SK) mi­nu­ti­ga 3.44,52. Nais­te kõr­gus­hüp­pe või­tis An­na Nei­velt 1.66 meet­ri­ga, 2. ko­ha sai 1.60 meet­rit üle­ta­nud Ger­li Iis­rael ning 3. ko­ha Kris­tel­la Jur­ka­tamm, kes alis­tas kõr­gu­se 1.55 meet­rit. Kõik nad esin­da­vad Tal­lin­na Ka­le­vit.

Kau­gus­hüp­pe või­tis Alek­sand­ra Kor­tše­no­va 4.49 meet­ri­ga, vaid 1 sen­ti­meet­ri­ga kao­tas tal­le Kei­ty-Lii­na Kal­las, 3. ko­ha sai 4.25 meet­rit hü­pa­nud Han­na-Lii­sa Kaar­mann. Kuu­li­tõu­ge või­tis 11.49 meet­riga Kai­li Per­tel Kris­tel­la Jur­ka­tam­me (11.25) ja Ger­li Iis­rae­li ees (10.69). Kai­li Per­tel oli 34.82 meet­ri­ga pa­rim ka ket­ta­hei­tes, järg­ne­sid 27.22 meet­rit heit­nud Re­gi­na Aa­va ning Pil­le Plakk (Kuu­sa­lu), kes hei­tis 24.07 meet­rit.

Eelmine artikkelPolitseikroonika
Järgmine artikkelSot­siaal­mee­dia ime­li­sest või­mest ja noor­test tub­li­dest ini­mes­test