Loksal laenuleping KIKiga sõlmitud

675

Loksa linn võttis ELi Ühtekuuluvusfondist rahastatava ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniprojekti (ÜVK) oma­osaluse katteks KIKist laenu 400 000 eurot. Esialgu pidi laenu võtma ÜVK-tööde tellija, Loksa linnale kuuluv OÜ Loksa Haljastus. KIK soovitas, et laenu võtaks linn. Laenu katteks seati linnavolikogu otsusega ühishüpoteek müügis olevale linnavarale. Märtsi keskel toimunud enampakkumine nurjus, järgmine oksjon tuleb 25. aprillil. Linnavalitsus müüb 5 kinnistut ja Loksa Haljastus ühte. Linnapea teatas volikogu istungil, et laenuleping on KIKiga sõlmitud, kui midagi hullu ei juhtu, saavad kõik ÜVK-tööd juunikuuga tehtud.