Loksa Linnahooldus ühendatakse Loksa Haljastusega

1082

Loksa volikogu tunnistas kehtetuks allasutuse Loksa Linnahooldus põhimääruse, asutuse tegevus lõpetatakse 31. detsembril 2015. Linnahoolduse ülesanded ja töötajad viiakse linnale kuuluva OÜ Loksa Haljastus koosseisu. Linnapea selgitas, et lähtuvalt linnahoolduse eesmärkidest on Loksa Haljastuses töötamine tõhusam, võimalused on suuremad, ettevõttel on spetsiaaltehnika.  OÜ tegevusalad on  teede ja tänavate korrashoid, haljastus- ja heakorratööd, jäätmekäitlus, ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenused, heitveekäitlus, keskkonnakaitse, hoonete ja rajatiste hooldus, transporditeenus Juhtorganid on nõukogu ja juhatus. Loksa Haljastust juhib Viktor Fjodorov.

Eelmine artikkelRaasiku valla laste joonistustest valmis kalender
Järgmine artikkelAnija volikogu moodustas haldusreformi komisjoni