Kuu­sa­lu val­la­tee­de grei­de­ra­jad ja tee­ser­va­de niit­ja

22
Kuusalu vallamaja. Foto Merilin Luks

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas han­ke „Val­la ava­li­ke tee­de grei­der­da­mi­ne ja tee­ser­va­de niit­mi­ne“ tu­le­mu­sed. Grei­der­da­mi­se han­ge oli eral­di 4 piir­kon­na tee­de­le, kok­ku 175 ki­lo­meet­ri­le. Pak­ku­jaid oli 4, kõik on ko­ha­li­kud et­te­võt­ted. Ku­pu, Ka­ha­la, Kol­ga, Mus­ta­met­sa, Soo­rin­na, Kol­ga­kü­la, Kot­ka, Va­has­tu ning An­di­nee­mest Pu­di­soo­ni, Ju­min­da ja Pä­ris­pea pool­saa­re kü­la­de, ka Tam­mis­pea val­la­teed grei­der­dab Ve­les­ton OÜ. Val­ge­jõe ja Kõn­nu, Nõm­me­ves­ki ja Joa­ves­ki piir­kon­na kü­la­de tee­del grei­der­dab FIE Henn Veer­la. Üle­jää­nud ka­he piir­kon­na koh­ta te­gi sood­sa­ma pak­ku­mi­se Kuu­sa­lu Veod OÜ. Tee­ser­va­de niit­mi­se han­kes oli 5 pak­ku­jat. Sood­sa­ma pak­ku­mi­se esi­tas ja va­li­ti niit­jaks Uus­hoog OÜ Rae val­last. Kuu­sa­lu val­la tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks üt­les, et kruu­sa­teid on ju­ba ha­ka­tud grei­der­da­ma: „Teeäär­te niit­mist tel­li­me hooa­jal ka­hel kor­ral. Grei­der­da­mi­ne sõl­tub il­mao­lu­dest.“

Eelmine artikkelKõn­nu kü­la­ma­jas esie­ten­dus ko­möö­dia „Re­del“
Järgmine artikkelFC Jo­ker Aru­kü­la noo­red jalg­pal­lu­rid võit­sid rah­vus­va­he­li­se tur­nii­ri