Loksa linn kulutas aasta ja 4 kuuga õigusabile üle miljoni

734

Sõnumitoojal on andmed 2006. aasta lõpu ja 2007. aasta õigusabikulude kohta.

Loksa linnavalitsus on Oleg Gogini teabenõudele vastanud, et 2006. aasta septembrist detsembri lõpuni kulus Loksa linnal õigusabile 178 558 krooni ning 2007. aastal on tasutud 878 000 krooni advokaadibüroole Seppik & Sirel õigusabi osutamise eest linnavolikogule ja- valitsusele. Seega maksti aasta ja 4 kuuga kokku  1 056 558 krooni.

Loksa opositsioonipoliitikute hinnangul võisid ka 2008. aastal ulatuda Loksa linna õigusabikulud ligi miljoni kroonini.

Piirkonna teiste omavalitsuste õigusabikulud nii suured ei ole. Raasiku vallal pole viimasel kahel aastal õigusabikulusid tekkinud. Anija vallal on sõlmitud leping õigusabi saamiseks. Igas kuus makstakse 10 620 krooni, aastas seega 127 440 krooni. Kuusalu vallas kulus õigusabile 2008. aastal 251 000 krooni.

Sõnumitooja saatis möödunud neljapäeval Loksa linnapeale Helle Lootsmannile e-kirja, kus palus infot, kui palju on Loksa linnal kulunud õigusabile 2008. aastal ning 2009. aasta 7 kuuga. Uurisime ka, kui palju on kaebusi ja kui palju neist on esitanud Oleg Gogin.

Esmaspäeval sai ajaleht Loksa linnavalitsuselt vastuse: „Loksa linnavalitsus informeerib Sõnumitoojat korduvalt, et loksakandirahvas ja suur osa Kuusalu valla rahvast saab kogu vajaliku ja adekvaatse info Loksa linna elust ajalehest Loksa Elu. Sõnumitoojale soovitame oma kirjutistes tugineda ajalehes Loksa Elu avaldatud ja kontrollitud andmeile vältimaks võimalikke probleeme tekitavaid faktivigu.“ Vastus on avaldatud muutmata kujul.

16. juuli Loksa linnavolikogu istungil tutvustas linnapea Helle Lootsmann paberitepakki kohtukaebuste ja
­-mää­rustega ning sõnas, et linnavalitsuse töö on kõik need dokumendid läbi töötada. Linnapea ütles, kui kodanik kaebab linna kohtusse, peab kohtukulud kandma linn. Ta rääkis ka, et suure osa kaebusi on esitanud Oleg Gogin.

Oleg Gogin sõnas, et enamus 2006. ja 2007. aasta kohtuvaidlusi olid seotud Kesk­erakonna tegevusega 1. septembril 2006. aastal, kui Loksa keskerakondlased avaldasid umbusaldust tookordsele Loksa linnavolikogu esimehele Oleg Goginile, linnapeale Andres Kaarmannile ning Svetlana Pajupuule ja Madis Praksile. Hiljem on riigikohus öelnud, et keskerakondlaste võimuletulek Loksal sel päeval ei olnud õiguspärane. Kõik need kohtuasjad linnavalitsus kaotas.

Sõnumitooja küsis Oleg Goginilt, kui palju Loksa linnaga seotud kaebusi ta on viimastel aastatel esitanud ja miks. Ta vastas,  et 2008. aastal oli tema kaebuste kohta tehtud viis kohtuotsust, 2009. aastal on kaks lõppemata me­netlust.

Ta lisas: „Loksa linna õigusabikulude suur summa pole seotud minuga ega sellega, et keegi esitab kaebusi, vaid et nad tellivad igal vähimalgi võimalusel põhjendamatu õigusabiteenuse advokaadibüroolt Seppik & Sirel, rääkimata volikogu otsuste eelnõude koostamisest. Advokaadibüroo teenib tänu sellele hiigelkasumi. Väga suured kohtukulud on seotud linnavalitsuse kaebusega vabariigi valitsuse peale või näiteks tahtmatusega täita Lääne-Viru maavanema ettepanekut ja tema protesti. Ühele linnakodanikule maksti kahju hüvitamiseks 250 000 krooni suurune summa seoses sellega, et linnapea koostas ebaseadusliku kirja ja see tekitas temale olulise kahju jne.“

Andres Kaarmann kommenteeris: „Keerulistes vaidlustes, kus kaalul on palju, on linnal teinekord tõesti mõistlikum tellida advokaadibüroolt kvaliteetset õigusabi. Enamasti tuleks aga linnal iga kohtuasja otstarbekust tõsiselt kaaluda ja mitte üritada iga hinna eest oma eksimusi õigustada. Üldjuhul on ju nii, et linn tasub advokaadibüroole ligi 2000 krooni tunnis ja lõpuks tuleb kaotades kõigele lisaks ka veel vastaspoolele kohtukulud hüvitada. Kui võimulolijad peaksid need kulud maksma oma rahakotist, vaevalt siis nii kergekäeliselt kõikideks kohtuasjadeks advokaate palgataks.“

Eelmine artikkelTehti kahjutuks mürsk
Järgmine artikkelHTÜ loeb 100. sünnipäeva Kuusalu ühistu loomisest