Lok­sa mä­lu­män­gu lii­der on Park­si

1669

AND­RES KAAR­MANN

Ree­del, 27. jaa­nua­ril kul­tuu­ri­kes­ku­ses toi­mu­nud Lok­sa mä­lu­män­gu­sar­ja kol­man­da voo­ru või­tis 46 punk­ti­ga võist­kond Sõb­rad: Mar­git Amer, Siim Ak­sel Amer, Tar­mo Amer ja Epp Külm­saar. Ühe punk­ti­ga kao­tas nei­le Park­si võist­kond (And­res All­mä­gi, Tõ­nu Sild, Too­mas Kurg ja Ave All­mä­gi), 3 punk­ti­ga jäid võit­jast ma­ha Sa­bo­töö­rid – Mart Tamm, Taa­vi Tšern­javs­ki, Tõn­nu Tšern­javs­ki ning Rä­ni Piik­mann.
Esi­vii­si­ku lõ­pe­ta­sid võrd­selt 42 punk­ti­ga Eluõied (Mar­got Ki­hu­la­ne, Ter­je Ki­hu­la­ne, Ka­ti Kii­ver ja Ene Tam­mann) ning esi­mest kor­da män­gus osa­le­nud Mees­te Var­ju­paik (Ar­go Tuu­le­ta­re, Vei­ko Es­ken ja Len­nart Krönst­röm).
Sar­ja kok­ku­võt­tes tõu­sis liid­riks Park­si, kes on kol­me män­gu­ga ko­gu­nud 138 punk­ti. Järg­ne­vad Va­nad 130, Sõb­rad 128 ning Kar­das­hia­nid 126 punk­ti­ga. Lok­sa mä­lu­män­gu­sar­ja järg­mi­ne mäng toi­mub 10. märt­sil.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu si­se­meis­ter ten­ni­ses on ERK­KI VIL­LEMS
Järgmine artikkelPOLITSEIKROONIKA