Kuu­sa­lu si­se­meis­ter ten­ni­ses on ERK­KI VIL­LEMS

1051

UR­MAS KOT­KAS

Lau­päe­val, 28. jaa­nua­ril toi­mu­sid Kol­ga ten­ni­se­hal­lis Kuu­sa­lu si­se­meist­ri­võist­lu­sed ten­ni­ses. Osa­lesid 14 ten­ni­sis­ti, kes loo­si­ti nel­ja alag­rup­pi. Igast alag­ru­pist pää­sesid kaks pa­re­mat män­gi­ma meist­ri­tiit­li­le playoff-süs­tee­mis.
Esi­me­ses pool­fi­naa­lis oli Erk­ki Vil­lems 10:2, 10:2 pa­rem Ai­vo Kuld­me­rist, tei­ses pool­fi­naa­lis alis­tas Ju­ku Kal­le Ad­rat 10:8, 11:10 Ka­lev Ui­bou­pi­ni. Fi­naa­lis või­tis Erk­ki Vil­lems Ju­ku Kal­le Ad­ra­tit 10:3, 10:7 ning tu­li võit­jaks. 3.-4. ko­ha män­gus oli Ka­lev Ui­bou­pin pa­rem Ai­vo Kuld­me­rist 10:8, 10:7.
Nais­test oli pa­rim La­ris­sa Trei­berg, kes alis­tas Moo­ni­ka Ru­bi­zo­va tu­le­mu­se­ga 8:6, 7:8, 7:0. Noor­test esi­nes tub­lilt Er­ki Proos, kes oli kok­ku­võt­tes ühek­sas.
Võist­lus­päev kes­tis 12 tun­di. Es­ma­kord­selt kan­ti fi­naa­li ja 3.-4. ko­ha män­gu üle ka in­ter­ne­tis.

Eelmine artikkelVoli­ko­gu pre­mee­ris Aeg­vii­du val­la­va­ne­mat
Järgmine artikkelLok­sa mä­lu­män­gu lii­der on Park­si