Aru­kü­la sulg­pal­lu­ri­te­le 5 me­da­lit Ees­ti noor­te meist­ri­võist­lus­telt

46
Aru­kü­la sulg­pal­lu­rid pä­rast Ees­ti noor­te meist­ri­võist­lu­si. Va­sa­kult KIR­KE KÄR­NER, IKO VIIK, EL­LEN MAI LAS­SI ja MAR­GA­RET LIPS, alu­mi­sel real is­tub MAR­LEEN LIPS. Fo­to Oleg Hart­sen­ko/Ees­ti Sulg­pal­li­liit

19.-20. no­vemb­ri­ni toi­mu­sid Jü­ris Len­ne Sulg­pal­li­kes­ku­ses Ees­ti noor­te meist­ri­võist­lu­sed 2022 sulg­pal­lis.

Fi­naa­li­de päe­val män­gi­sid me­da­li­te­le viis Aru­kü­la noort sulg­pal­lu­rit – Mar­leen Lips, Mar­ga­ret Lips, Kir­ke Kär­ner, El­len Mai Las­si ja Iko Viik.

U-11 va­nu­sek­las­si tüd­ru­ku­te ük­sik­män­gus saa­vu­ta­sid esi­me­se ko­ha Mar­ga­ret Lips ja nel­jan­da ko­ha Kir­ke Kär­ner. U-13 va­nu­sek­las­si tüd­ru­ku­te paa­ris­män­gus said kol­man­da ko­ha Mar­leen Lips ja El­len Mai Las­si ning nel­jan­da ko­ha Mar­ga­ret Lips ja te­ma paa­ri­li­ne Kir­si­ka Vaid­la. U-13 se­ga­paa­ris­män­gus tu­lid kol­man­da­le ko­ha­le Mar­leen Lips ja Iko Viik ning nel­jan­da­le ko­ha­le Mar­ga­ret Lips ja te­ma paa­ri­li­ne Ar­tu­ri As­perk.

Aru­kü­la Sulg­pal­lik­lu­bi eest­ve­da­ja Kai­sa Si­mon rää­kis, et Aru­kü­la kõik viis noort män­gi­jat alus­ta­sid sulg­pal­li män­gi­mi­se­ga Aru­kü­la koo­li saa­list, kus prae­gu­seks te­gut­seb 2021. aas­tal loo­dud Aru­kü­la Sulg­pal­lik­lu­bi. Noo­red osa­le­vad tree­nin­gu­tel 3-4 kor­da nä­da­las Las­na­mäel Tal­lin­na Sulg­pal­li­kes­ku­se klu­bis, nen­de tree­ne­rid on mit­meid meist­reid tree­ni­nud Ai­gar Tõ­nus ja Jü­ri Tar­to.

„Aru­kü­la koo­lis toi­mu­vad las­te sulg­pal­lit­ree­nin­gud on suu­re­pä­ra­ne kas­vu­la­va, et jõu­da sulg­pal­li män­gi­mi­sel järg­mi­se­le ta­se­me­le ja või­ta meist­ri­tiit­leid. Prae­gu on Aru­kü­la las­te sulg­pal­lit­ree­nin­gud nii po­pu­laar­sed, et mõ­le­mas gru­pis on hu­vi­li­si roh­kem, kui lap­si tren­ni ma­hub,” üt­les Kai­sa Si­mon ning mär­kis, et kol­ma­päe­va õh­tu­ti toi­mu­vad Aru­kü­la saa­lis tree­ne­ri ju­hen­da­mi­sel sulg­pal­lit­ree­nin­gud täis­kas­va­nud al­ga­ja­te­le, ku­hu on te­re­tul­nud ka uued män­gi­jad. Sulg­pal­lik­lu­bi te­ge­mi­si saab jäl­gi­da Fa­ce­boo­kis le­hel Aru­kü­la sulg­pal­lik­lu­bi.

Eelmine artikkelRaasiku koolitüdruk FLORIN GUSSAK on mängufilmi „Erik Kivisüda“ üks peaosatäitja
Järgmine artikkelPolitseiuudised