Linnavolikogu: Loksa soovib jätkata iseseisvalt

1008

Loksa linnavolikogu otsustas võtta teadmiseks vabariigi valitsuse ettepaneku moodustada Kuusalu valla ja Loksa linna ühinemisega uus haldusüksus Kuusalu vald. Otsuse teises punktis on, et linnapeal Värner Lootsmannil korraldada Loksa linnavolikogu otsuse „Arvamuse avaldamine vabariigi valitsuse ettepaneku kohta“ eelnõu koostamine hiljemalt 27. aprilliks 2017. Arvamuse ettevalmistamisel lubada õigusabi saamiseks vajadusel kaasata Advokaadibüroo Varul AS.
Otsuse seletuskirjas on lause: „Linnavolikogu on arvamusel, et Loksa linn on ka praegu võimeline iseseisvalt korraldama ja juhtima kohalikku elu ning täitma seadusest tulenevaid ülesandeid – haldusreformi eesmärk on Loksa linna puhul täidetud ka haldusterritoriaalse korralduse muutmiseta.“
Värner Lootsmann selgitas istungil, et volikogul on aega vabariigi valitsusele arvamuse esitamiseks 15. maini, vabariigi valitsus peab otsuse langetama 15. juuniks, otsust saab kohtus vaidlustada 15. juulini. Ta lisas, et rahvaküsitlus on soovituslik, see tuleks läbi viia 23. ja 24. aprillil, küsitluse materjal lisatakse vabariigi valitsusele saadetavale arvamusele.

Eelmine artikkelKehra koolivaheajad on ka tuleval õppeaastal riiklikest erinevad
Järgmine artikkelHC Kehra sai meistriliigas võidu, Aruküla kaotas