Lilli ja Ülejõe ÜVK rajamine algab aprillis

907

Velko AV on sõlminud lepingud ettevõtetega, kes hakkavad ehitama veevärki Ülejõe külas ja linnaosas ning Lilli külas.

OÜ Velko AV viis Ülejõe ja Lilli küla ning Ülejõe linnaosa ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) ehitaja leidmiseks läbi eraldi riigihanked. Osales neli firmat, igaüks tegi pakkumuse kõigile kolmele hankele. Kuna Lilli küla ÜVKle esitatud hinnapakkumused ületasid eelarves ettenähtud piirmäärad, tehti kordushange, kus osales kaks ettevõtet.

Nüüd on edukad pakkujad välja valitud, lepingud sõlmitud. Ülejõe linnaosas hakkab veevärki ehitama AS EG Ehitus, Ülejõe külas Lemminkäinen Eesti AS ning Lillis Timberston Ehitus OÜ.

Velko AV viis läbi ka hanke omaniku järelevalvaja leidmiseks. Kolme pakkuja seast tunnistati kõigis piirkondades edukaks AS Telora-E.

Kolme asumi ÜVK rajamise kogumaksumus on 1,56 miljonit eurot, sellest 85 protsenti annab KIK, ülejäänud on Velko AV omaosalus.

Ülejõe linnaosa ÜVK ehitus läheb maksma 525 000 eurot, sellest 5900 eurot ehituse järelevalvele. Ülejõe küla ÜVKle kulub 646 710 eurot, järelevalvele 5300 eurot, Lilli ÜVKle 239 200 eurot, millest 1900 eurot läheb järelevalvele. Hindadele lisandub käibemaks.

Ülejõe linnaosas ja külas, kus praegu puudub ühisveevärk ja -kanalisatsioon täiesti, saavad kõik majapidamised tsentraalse joogivee ja -kanalisatsiooni, rajatakse tuletõrjehüdrandid. Lilli külas re­mon­di­tak­se ja laiendatakse olemasolevat veevärki, rekonstrueeritakse tuletõrje veehoidla. Ülejõe külla ja linnaossa ehitatakse reoveepumplad, joogivett hakkavad elanikud saama Kehra veetöötlusjaamast. Tsentraalse joogivee ja kanalisatsiooni saab kokku sadakond majapidamist.

Velko AV juhataja Rain Oksa sõnul algab ühisveevärgi rajamine Kehra lähiümbruses tõenäoliselt aprillis, pärast seda, kui lumi on sulanud. Vastavalt lepingutele peavad kõik tööd lõppema 1. novembriks.

Rain Oks: „Ajagraafikud on erinevad, kuid kõik firmad on täis väge lõpetada tööd varem. Kui Põrgupõhjas hakati rajama ühisveevärki, nurisesid Ülejõe elanikud, kas nemad polegi siis eurooplased, et ei saa majja puhast joogivett, kuid nüüd tuleb kõigile veevärk ja kanalisatsioon enam-vähem ühel ajal, nagu alguses plaanisime.“

Rain Oksa sõnul on eramajade omanikud hakanud juba Velko AVle esitama avaldusi ühisveevärgiga liitumiseks: „Praegu veel liituda ei saa, aga võib teha selleks ettevalmistusi. Kõige rohkem soovijaid on seni olnud Põrgupõhjast, kus on ka kõige enam võimalikke liitujaid.“

Vee ja kanalisatsiooni hind tõuseb
Konkurentsiamet on kooskõlastanud Velko AV vee- ja kanalisatsiooniteenuste uued hinnad, mis hakkavad kehtima 1. maist. Vee hind on 0,8793 eurot/ m³ senise 0,72 euro asemel ning kanalisatsioonil 1,9149 eurot/m³ praeguse 1,52 euro asemel. Hindadele lisandub käibemaks. Liitumine on tasuta.
 
Velko AV juht märkis, et edaspidi peaksid vee- ja kanalisatsiooni hinnad hakkama muutuma igal aastal, olenevalt sellest, millised on investeeringutega seotud kulud: „Kasumit ei ole omanik dividendidena kunagi välja võtnud, kuid meie kulud peavad saama kaetud ja laenud teenindatud.“

Eelmine artikkelPõles kasvuhoone
Järgmine artikkelKas Kuusalu Kordejaani taastada pidude kohana või hoopis lammutada?