Leegiranna kahe kinnistu omapuhasti

101
Kuu­sa­lu val­las asu­va Lee­gi­ran­na I aren­du­se pla­nee­ring, kok­ku 80 ela­muk­run­ti. Ro­he­li­se­ga on mär­gi­tud ro­hea­lad, kes­kel vee­sil­m, paremal pu­na­se­ga või­ma­lik kaup­lu­se­koht, selle kõrval parkimisala.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas 27. sep­temb­ri is­tun­gil 11 poolt­hää­le­ga ot­su­se, mil­le­ga tü­his­ta­ti osa­li­selt Sõit­me kü­la Lee­gi­ran­na ela­mu­ala de­tailp­la­nee­ring ning lu­ba­tak­se Ran­na­kaa­re tee 19 ja 29 kin­nis­tu­te­le ra­ja­da oma­pu­has­ti. Val­la pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list Ka­di Raud­la sel­gi­tas is­tun­gil, et pu­has­tid ehi­ta­tak­se aju­ti­seks ka­su­ta­mi­seks ku­ni val­mib ela­mu­aren­du­se ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­teem, mis prae­gu ei ole töö­kor­ras. Ku­na Lee­gi­ran­na ka­na­li­sat­sioo­ni kü­si­mu­ses käib osa­de kin­nis­tuo­ma­ni­ke kae­bu­se­ga seo­ses koh­tu­vaid­lus, mis võib ve­ni­da pi­kaks, taot­le­vad ka­he kin­nis­tu oma­ni­kud aju­tist la­hen­dust, põh­jen­das ot­sust ka val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt. Lee­gi­ran­na 8 kin­nis­tuo­ma­nik­ku taot­le­vad koh­tu kau­du, et Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus viiks el­lu Lee­gi­ran­na I eta­pi de­tail­pla­nee­rin­gu.

Eelmine artikkelKunstiõpetaja TÕNU TALVE viis Aruküla kooli õpilaste tööd maailmakongressile
Järgmine artikkelRaasiku vallavolikogu ei nõustunud Kulli kruusavarude uurimise ja karjääri rajamisega