Leader-küsimustikule Kuusalu vallast 32, Loksalt 5 vastust

743

Arenduskoja Leader-strateegia  küsimustikule vastasid 135 inimest, neist  Kuusalu vallast 32, Loksalt 5. MTÜ Arenduskoda juht Heiki Vuntus ütles, et kommentaarid olid pikad, töötlemine võtab aega, kokkuvõte koostatakse 20. märtsiks, kui toimub strateegia  juhtgrupi kahepäevane seminar. Uue Leader-strateegia arutamiseks korraldatakse rahvakoosolekud märtsi lõpus või aprilli alguses.