Muutus Kehra kunstidekooli rühmade õpilaste arvu ülempiir

869

Anija vallavalitsus kinnitas Kehra kunstidekooli õpperühmade uued suurused. Muusikakooli osas on õpperühmas 6-9 õpilast, välja arvatud   vanemas astmes, kus ühes õpperühmas peab minimaalselt õppima 3 õpilast. Kunstikooli osas on õpperühmas 6-11 õpilast. Kui rühmas on alla 6 õpilase, tehakse liitrühm, välja arvatud kunstiajaloo ja muusikaloo õpetamisel. Liitrühmas võib muusikakooli osas olla 5-8 õpilast ja kunstikooli osas 5-11. Täiskasvanute õpperühma minimaalne suurus on 3 õpilast,  väiksema õpilaste arvuga rühma ei avata. Anija abivallavanem Marge Raja ütles, et võrreldes senisega on rühmade ülempiiri ühe õpilase võrra vähendatud, kunstidekooli uued ruumid on varasemast mõnevõrra väiksemad: „Õpilased selle tõttu ei kannata, kuna rühmades on neid vähem, kui ülempiir kehtestab.“