Las­te­kait­se Lii­du ja­ga­ta­va­test sü­lear­vu­ti­test

84

Ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­rium eral­das Last­kait­se Lii­du­le täien­da­va toe­tu­se­na 300 000 eu­rot, mil­le eest os­te­tak­se koo­li­de­le sü­lear­vu­teid õpi­las­te­le lae­nu­ta­mi­seks. Oma­va­lit­sus­telt pa­lu­ti eel­ne­valt and­meid, kui pal­ju­de­le õpi­las­te­le oleks dis­tant­sõp­pe ajaks va­ja ar­vu­tit. Ku­na taot­lu­si ko­gu­nes pal­ju, vä­hen­da­ti kõi­gi taot­lu­si kol­man­di­ku võr­ra. Ar­vu­tid jõua­vad koo­li­des­se käe­so­le­val nä­da­lal. Ani­ja vald saab kok­ku 10 ar­vu­tit, mil­lest Keh­ra güm­naa­siu­mi­le an­tak­se 8, Aeg­vii­du koo­li­le 1 ja Ala­ve­re põ­hi­koo­li­le 1. Kuu­sa­lu val­da tuuak­se kok­ku 19 ar­vu­tit, neist Kuu­sa­lu kesk­kool saab13 ning Kol­ga kool 3 ja Vi­ha­soo las­teaed-alg­kool 3. Raa­si­ku val­da on lu­ba­tud kok­ku 14 ar­vu­tit, mil­lest Raa­si­ku põ­hi­koo­li­le an­tak­se 8 ning nii Aru­kü­la põ­hi­koo­li­le, Pi­ka­ve­re koo­li­le kui ka Aru­kü­la wal­dorf­koo­li­le 2. Lok­sa linn sai güm­naa­siu­mi jaoks 17 ar­vu­tit. Koo­li­ju­hid kom­men­tee­ri­vad, et vee­bi­tun­di­de lä­bi­vii­mi­seks on ar­vu­tid va­ja­li­kud, koo­lid on lae­nu­ta­nud õpi­las­te­le oma ar­vu­teid, ka las­te­kait­se lii­du kau­du saa­de­ta­vad sü­lear­vu­tid lae­nu­ta­tak­se ko­du­des­se. Osa­des koo­li­des te­ge­le­tak­se veel sel­le­ga, et lei­da õpi­las­te­le ar­vu­ti­te juur­de vee­bi­kaa­me­raid. Keh­ra güm­naa­siu­mi di­rek­tor Kai­do Krein­taal li­sas, et tä­nab koo­li vi­list­la­si, kes on ak­tiiv­selt ai­da­nud õpi­las­te­le ar­vu­teid juur­de ot­si­da.

Eelmine artikkelPeatage maailm, ma tahan maha minna!
Järgmine artikkelRaa­si­ku/Mist­ra püüab Ees­ti meist­ri­lii­ga aut­sai­de­ri rol­list priiks