La­he­maa rah­vus­par­gi 50. sün­ni­päev

332
Kaart Wikipediast.

La­he­maa rah­vus­park saab 1. juu­nil 50aas­ta­seks. Juu­be­liaas­ta pi­du­lik avaü­ri­tus tu­leb 29. mail Palm­se mõi­sa õuel. 31. mail ja 1. juu­lil on mõi­sa ai­das rah­vus­va­he­li­ne kon­ve­rents, mi­da kan­tak­se üle vee­bis. Juu­be­lit tä­his­ta­tak­se mit­mel pool La­he­maa kü­la­des. Eel­mi­sel pü­ha­päe­val ava­ti Tsit­res puu­de ra­da. Tu­le­val lau­päe­val, 22. mai hom­mi­kul al­gab Muuk­si lin­na­mäe juu­rest matk „Ran­na­luo­dus ran­na­kie­les“, aja­loo­matk on ka Ilu­mäel. Käs­mu me­re­muu­seu­mis rää­gi­tak­se La­he­maa lae­vae­hi­tu­sest ja me­ren­du­se aja­loost. Täp­se­ma in­fo leiab kesk­kon­naa­me­ti ko­du­le­helt, hu­vi­ta­tu­tel pa­lu­tak­se eel­ne­valt re­gist­ree­ru­da, et osa­le­ja­te arv ei üle­taks Co­vi­di-pii­ran­gu­te­ga lu­ba­tut. 29. mail ava­tak­se Vii­nis­tu kuns­ti­muu­seu­mis näi­tus „La­he­maa kuns­tis“ ning juu­be­lit tä­his­ta­tak­se mat­ka­de­ga Pä­ris­peal, Suur­peal, Ha­ras, Val­ge­jõel, Tam­mis­tul. Oan­dul ava­tak­se Põh­ja-Ees­ti mait­se­te aas­ta. Pi­ka­ko­se ma­ja­muu­seu­mis on lah­tis­te us­ta päe­vad.

Eelmine artikkelKeh­ras tu­leb mass­vakt­si­nee­ri­mi­ne
Järgmine artikkelAru­kü­la nai­sed har­ju­ta­vad üle-ees­ti­li­seks võim­le­mis­peoks