Lahemaa koosolekutest Kolgas, Kolgakülas ja Pärispeal

1610

23. jaanuaril tuleb koosolek Pärispea rahvamajas, toimunud on koosolekud Kolgakülas, Kolgas ja Leesil.

Keskkonnaameti kultuuripärandi spetsialist Ave Paulus on Lahemaa kaitsekorralduskava koostamiseks korraldatud külade kultuuripärandi ja ehitustingimuste piirkondlikel koosolekutel rahvuspargile ringi peale teinud. Tulekul on viimane koosolek – reedel, 23. jaanuaril oodatakse Pärispea seltsimajja Pärispea poolsaare külade inimesi. Vihula vallas toimusid neli piirkondlikku koosolekut novembris 2014. Kuusalu vallas oli novembris koosolek Juminda poolsaare küladele. Kolgas olid 9. jaanuaril kõne all Kahala järve ümbruse külade kultuuripärand. Kolgakülas toimus koosolek eelmisel reedel, 16. jaanuaril.
Koosolekutel on Ave Paulusel kaasas külade kaustad, kus on kaardid ajaloolise maakasutuse, talukohtade inventuuri, ehitustingimuste ja kultuuripärandi objektide kohta. Need on jagatud külade esindajatele, et külades arutataks ühiselt, kuhu võiksid tulla uued elamualad ja milliseid tegevusi kultuuripärandi kaitsmisel soovitakse. Samas peavad uued elamualad järgima külade ajaloolist asustusmustrit, kindlasti ei taha põllukülade teket, toonitas ta.
Ave Paulus: „Arutame külade ettepanekuid ühtsetest põhimõtetest lähtuvalt 20. veebruaril, hea oleks, kui  ettepanekud saabuksid nädal varem. Hiljemalt 6. märtsiks peavad arvesse võetud ettepanekud olema kaitsekorralduskava projekti sisse kirjutatud. Kuid ka siis ei ole kõik lõplikult lukus, ettepanekuid saab lisada kaitsekorralduskava avalikustamise faasis.“