Lääne-Viru maavanemal pole Loksal järelevalveõigust

912

Tallinna halduskohus leidis, et regionaalminister Vallo Reimaal ei olnud õigust volitada Lääne-Viru maavanemat teostama järelevalvemenetlust Loksa linnas. Seega ei saanud Lääne-Viru maavanem teha Loksa volikogule ettepanekut muuta 4. novembri otsust nr 60, millega otsustati võtta Loksa linnale 10 miljonit krooni laenu. Seega ei olnud Lääne-Viru maavanemal ka õigust vaidlustada otsust halduskohtus ning tema protest jäeti rahuldamata. Minister Vallo Reimaa volitas 9. mai 2007 käskkirjaga Lääne-Viru maavanemat Urmas Tamme teostama järelevalvet Loksa volikogu ja linnavalitsuse otsuste üle, kuna Harju maavanema Värner Lootsmanni abikaasa Helle Lootsmann on alates 1. septembrist 2006 Loksa linnapea. Minister Siim Kiisler teatas kohtule, et hindab volitamist õiguspäraseks. Lääne-Viru maavanem andis Loksa laenuotsuse kohtusse, kuna vastavalt rahandusministeeriumi seisukohale on Loksa linna võlakoormus 31. oktoobri 2008 seisuga 100,5 protsenti ehk 21,3 miljonit krooni üle seadusega lubatud piiri.

Eelmine artikkelVarastamine
Järgmine artikkel1. mail on Anija, Kuusalu ja Raasiku vallas 7 mõttekoda