Läbirääkimised Kuusalu moodi!

1628

MAIT KRÖÖNSTRÖM,
Kuusalu vallavolikogu, kahe töögrupi ning eelarve ja kogukonna komisjoni liige

Olen kuulunud Kuusalu volikogus kahte töörühma, mis on ellu kutsutud, et esindada valda haldusreformist tulenevate läbirääkimiste küsimustes. Viimane töörühm moodustati suvel ning ka opositsiooni esindajatele pakuti lahkelt ühte kohta. Otsustasime, et mina olen komisjoni liige. Kuna tegu on valla tuleviku mõttes olulise komisjoniga, siis pean vajalikuks läbirääkimiste käigust aru anda ka vallarahvale.
Õigem  oleks  öelda,  et  anda aru sellest, kuidas konsultatsioonide   pidamisest vallajuhid pidevalt vabandusi otsides kõrvale hiilivad.
Ütlen selguse mõttes kohe ära, et mul on haldusreformiga seoses väga palju küsimusi ning olen skeptiline Kuusalu, Loksa ja Vihula kokkupanemises üheks vallaks. Aga selleks, et mõistlikke otsuseid vastu võtta, on vaja infot saada, et oleks põhjalik ülevaade omavalitsuste seisukohtadest ja hetkeseisudest.
Paraku pole Kuusalu komisjon veel kordagi oma naabritega suutnud ühise laua taha istuda, sest volikogu esimees kogenud seadusetõlgendajana leiab pidevalt vabandusi, miks ei ole võimalik kokku saada. Haldusreform tuleb nagunii ja ei ole õige meie vallajuhtide kombel jaanalindu mängida ja pead liiva alla peita.
Neid vabandusi on juba piinlik lugeda ajaleheveergudel. Näiteks, et ta pole palgaline volikogu esimees nagu Loksal ega saa sellepärast hommikustel aegadel osaleda. Samas jätab mainimata, et tema hüvitis on suurem, kui on Loksa volikogu esimehe palk, ja millegipärast hommikuti toimuvatel Kuusalu volikogu istungitel on esimees alati kenasti kohal.
Eestis on täiesti tavaline praktika, et ettepanek tehakse kogu piirkonna omavalitsustele ja läbirääkimiste käigus siis otsustatakse, kellega soovitakse liituda. Tundub, et meie vallajuhid ei saa aru, et läbirääkimised ja liitumine on kaks erinevat asja. Kui volikogu esimehe juhtimisel moodustatud eelmine töögrupp ei saanudki kordagi kokku, siis nüüd oleme saanud vaid ühe korra. Sealgi olid jutuks vaid põhjused, miks me ei saa kohtuma minna, ning keskenduti jälle kokkusaamise toimumise kella­ajale. Mis iseenesest ei peaks  üldse probleemiks olema, kuna töörühma pole kedagi ju vägisi pandud, vaid oled ise nõusoleku andnud ja arvestanud sellega oma hõivatusest lähtuvalt.
Äkki lõpetaks selle lasetaia mängimise ja paneks elanike jaoks sõnaselgelt paberile, millised on omavalitsuste seisud, millised võimalused ja ohud. See üksteise pihta sopa loopimine ei vii valda kuhugi edasi. Kõige kurvem selle loo juures ongi, et kui haldusreform ellu viiakse, siis isegi vastu Kuusalu tahtmist liidetakse Loksa linn meiega. Ja sellisel juhul jääb meil ka saamata riigipoolne toetus 800 000 eurot. Näeme igal sammul, kuidas teed lagunevad ja mida vallas võiks ära teha, ning siis ütleme, et meile pole seda raha vaja.
Samal ajal üritab vallavanem järjekindlalt õigustada koalitsioonilepingu täitmist, et Kiiu mõis tuleb vägisi renoveerida. Kuigi põhjalikke analüüse lauale ei pandudki, ütlesin kohe, et miljoni euroga seda ära ei tee. Nüüd kuuldavasti ongi probleem, et volikogu peab hakkama lisaraha otsima.
Arvan, et ka koalitsioonileping peaks ajaga kaasas olema, mitte kivisse raiutud, nagu vallavanem ennast õigustab. Kui asjaolud muutuvad, peab ka vald sellele reageerima. Ka mina ei osanud sellis haldusreformi ette näha, kuid see tuleb ja me peame sellest vallaelanike jaoks nii palju head välja võitlema, kui on võimalik. Muidu toimub ühinemine juba ministeeriumi ametnike taktikepi all, kus meie sõnaõigus on väike.
Kuigi mulle ei meeldi ajalehe kaudu suhtlemine ja pole oma 23 aastase volikoguliikmestaaži juures seda seni kordagi teinud, siis ajaline faktor sundis mind siiski kirjutama. Seadusest tuleneva sundliitmise otsustamiseni on jäänud kõigest mõned kuud. Ainus, mida me viimase aasta jooksul oleme näinud, on Kuusalu ja Loksa linnajuhtide üksteise süüdistamine.
Kutsun veel kord üles mõlema omavalitsuse juhte alustama läbirääkimisi, lähtudes kodanike ja omavalitsuse huvidest, mitte keskenduma oma naha päästmisele järgmistel valimistel.
Toimetuselt. Kuusalu vallavanem kinnitas Sõnumitooja , et ehitaja ei ole Kiiu mõisa jaoks lisaraha küsinud.

Eelmine artikkelMuusikaklass Kuusalus
Järgmine artikkelTai vahetusõpilane Arukülas – NITTAWAN ATTASIRI kiidab kõike peale vähevürtsika toidu