Muusikaklass Kuusalus

1627

MARE RUSSAK

Käes on september ja lapsed käivad jälle koolis. Kui meenutada, siis 40 aastat tagasi sai teoks see, mis muutis oluliselt kultuuri-ja hariduselu Kuusalus. Kuusalu keskkooli juures alustas tööd muusikaklass. Tegelikult oli see üks tõeline muusikaalgatus. Perekonnad Rea, Sarap, Laanpere ja Kiiver otsustasid panna lapsed muusikat õppima. Aasta otsa veeti lapsi Kehrasse,  kus  asub  Harjumaa  vanim muusikakool. Kuna bussiühendus Kuusalu ja Kehra vahel puudus, osutus see väga tülikas. Nii pöördus keskkooli õppealajuhataja Kalju Rea minu poole sooviga, et ma hakkaksin seda õpet organiseerima kohapeal. Mina töötasin sel ajal lasteaias muusikakasvatajana. Seljataga oli mul 11aastane töökogemus kultuurimajas, kus minu töö muusikaringide juhendajana oli üldsusele teada. Niisiis alustas 1976. aastal septembris tööd lastevanemate kulul töötav muusikaklass Kuusalu keskkooli juures. Direktor Laine Kadajas vormistas õpetajatena tööle Niina ja Taavi Esko, Mai Võlumägi ja Mare Russaku. Viimane pandi kogu seda tööd juhatama ja kordineerima. Mis tähendab lastevanemate kulul? See tähendab, et kehtestati õppemaks ja lapsevanemad tasusid seda 9 kuud aastas, kui toimus õppetöö. Suvel, kui õppetööd ei toimunud, ei laekunud ka õppemaksu ja õpetajad olid palgata. See olukord kestis 12 aastat, seejärel saime muusikakooli, mis algusaastatel oli riiklik kool. Juba algusest peale oli meil klaveriõppe kõrval akordioni- ja puhkpilliõpe. Suurte raskustega sai tööle rakendatud kooli puhkpilliorkester, mis võttis osa mitmest üldlaulupeost ja oli võimeline mängima ka laulupeo rongkäikudel. Suur ja tähtis algatus oli viiuliõppe käivitamine. Õpetaja Renate Piho on meelde jäänud nii oma õpilastele kui õpetajatele. Võib öelda, et alus tänasele muusikaõppele pandi just muusikaklassi aegu. Oleme otsustanud seda tähtpäeva –  40 aastat muusikaklassi algusest –  tähistada. 5. novembril kell 14. Saame kokku Kuusalu rahvamajas. Ootame endisi õpilasi ja ka neid, kes muusikaklassis alustasid oma muusika­õpinguid ja muusikakooli ajal jätkasid.

Tuleme kokku ja meenutame!

Eelmine artikkelKuusalu õpetajad külas Sipoo kolleegidel
Järgmine artikkelLäbirääkimised Kuusalu moodi!