Vabaühendused saavad toetust Eesti looduse mitmekesisuse säilitamiseks

929

Vabaühendused saavad alates tänasest taotleda Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) toetust ohustatud liikide ja elupaigatüüpide soodsa seisundi tagamiseks ning kaitstavate loodusobjektide maastikuilme säilitamiseks. Keskkonnainvesteeringute Keskusesse (KIK) on taotlused oodatud 4. jaanuariks 2010 ning kokku on erinevatele projektidele plaanis toetust anda 20 miljonit Eesti krooni.

Toetust antakse ohustatud elupaikade, ohustatud liikide elupaikade ja ohustatud liikide populatsioonide taastamiseks ning säilitamiseks vajalikeks tegevusteks. Nii saab ERFi toel muuhulgas taastada ning hooldada kaitstavaid looduse üksikobjekte ja maastikke, piirata võõrliikide arvukust ning korrastada kaitstavaid parke. Toetuse abil uuendatakse ja rajatakse ka infrastruktuuri, mis võimaldab kaitstavaid loodusobjekte ilma neid kahjustamata külastada.

Ühele projektile antakse toetust 250 000 kuni 5 miljonit Eesti krooni, kusjuures toetuse taotleja omafinantseering peab moodustama vähemalt 10% projekti kogumaksumusest. Mõnel juhul peab tegevus rahastamise eeldusena olema fikseeritud ala kaitsekorralduskavas või liigi tegevuskavas. Toetust võivad taotleda kohalikud omavalitsused ja omavalitsusliidud ning põhikirja kohaselt looduskaitsega tegelevad mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Taotlusvooru raames toimuvad ka teabepäevad, kus tutvustatakse lähemalt määrust ja antakse nõuandeid taotluse koostamiseks. Teabepäevad toimuvad novembri teises pooles erinevates Eesti linnades ning täpsemad kuupäevad ja paigad selguvad novembri alguseks.

Taotlusi saab saata postiga Keskkonnainvesteeringute Keskusesse aadressil Narva mnt 7a (VI korrus), 15172 Tallinn, tuua käsipostiga kõikidesse KIKi esindustesse üle Eesti või saata e-kirjaga aadressile taotlus@kik.ee. Elektrooniliselt saadetud taotlus peab olema digitaalselt allkirjastatud.

Looduse mitmekesisuse säilitamiseks on Euroopa Regionaalarengu Fondist aastateks 2007-2013 planeeritud 340 miljonit eesti krooni, millest suurem osa suunatakse läbi riikliku investeeringute kava looduskaitseliselt oluliste projektide teostamiseks.

Lisainformatsioon: projektikoordinaator Aive Haavel tel 627 4124 või Kristiina Pennar kommunikatsioonijuht tel 627 4127, 5646 6421.

Eelmine artikkelVikipalu külas tulekahju
Järgmine artikkelAruküla kool kolis renoveeritud majja