Kuu­sa­lust Uk­rai­na võit­le­ja­te­le kok­ku 212 paa­ri vil­la­sok­ke

33
IL­LE AA­VIK­SAAR: „Vil­la­sok­ki­de ku­du­mi­se akt­sioo­ni­ga saa­vad Uk­rai­na kaits­jaid ai­da­ta ka need ea­ka­mad ini­me­sed, kel se­ni muud ai­ta­mi­se või­ma­lust pol­nud. Nad on rõõm­sad, et saa­vad an­da oma pa­nu­se.“

Kuu­sa­lu nais­ko­du­kaits­ja­te al­ga­ta­tud sok­ki­de ku­du­mi­se akt­sioo­ni­ga „Iga var­ras loeb“ saa­di kok­ku 212 paa­ri vil­la­seid sok­ke, mis saa­de­tak­se Uk­rai­nat kaits­va­te­le võit­le­ja­te­le. Ok­toob­ri­kuu­ga ko­gu­nes ko­ha­li­kelt ku­du­ja­telt 168 paa­ri. Ku­na osa­del ko­ha­li­kel nais­tel lõn­ga ja­gus ja soo­vi­sid veel ku­du­da, pi­ken­da­ti sok­ki­de ko­gu­mi­se ae­ga no­vemb­ri lõ­pu­ni ning sel­leks ajaks too­di Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­ses­se sea­tud ko­gu­mis­kas­ti veel 44 paa­ri. Akt­sioo­ni eest­ve­da­ja, nais­ko­du­kaits­ja Il­le Aa­vik­saar üt­les, et li­saks Uk­rai­na võit­le­ja­te jaoks teh­tud sok­ki­de­le an­ti uk­rain­las­te jaoks vil­la­seid kin­daid, müt­se, sal­le, kamp­su­neid, ves­te nii bee­bi­de­le, las­te­le kui ka täis­kas­va­nu­te­le. Need ese­med viib Il­le Aa­vik­saar Tal­lin­nas­se te­le­maj­ja, kus Reet Lin­na ko­gub soo­je ese­meid Uk­rai­na tsi­vii­le­la­nik­kon­na­le saat­mi­seks.

Eelmine artikkelKuu­sa­lus hak­kas te­gut­se­ma ko­du­tü­tar­de rühm
Järgmine artikkelPIL­LE SMIR­NO­VA Kuu­sa­lu val­last sai Har­ju­maa teat­ri­fes­ti­va­lil „Suu­re amp­su“ erip­ree­mia