Kuusalu volikogu arutas külarahade jaotamise uut korda

590

Osad parandusettepanekud hääletati läbi, kuid eelnõu lugemine katkestati.

Kuna volikogu suunas Kuusalu valla eelarvest taotletavate ühekordsete toetuste korra teisele lugemisele, ei saanud vastu võtta ka külarahade jaotamise korda, sest need on omavahel seotud.

Samas hääletati läbi külarahade jaotamise korda tehtud osad ettepanekud, arutelu jätkatakse järgmisel istungil 18. juunil.

Emil Rutiku tegi ettepaneku fikseerida küladele eraldatav summa – see oleks minimaalselt 0,4 protsenti vallaeelarvesse laekuvast tulumaksust. Ta selgitas istungil, et see pole ainult tema ettepanek, samal seisukohal on mitmed külavanemad, külakogude ja külaelukomisjoni liikmed. Käesoleva aasta vallaeelarves on küladele jaotamiseks 12 000 eurot, muudatus tähendaks, et summat tuleks suurendada umbes 20 000 euroni. See ettepanek läbi ei läinud, poolt olid 5 volikoguliiget, enamus oli vastu. 

2014. aasta vallaeelarves küladele eraldatav 12 000 eurot on eelnõu järgi kavas jagada pooleks – 6000 eurot külarahaks ja 6000 projektitoetusteks. Külarahast plaanitakse jagada 3000 eurot võrdselt küladele, kus on valitud külavanem. Neid on 46, iga küla saaks 65,20 eurot. Teine 3000 eurot jaotada 46 külale vastavalt elanike arvule, iga elaniku kohta 0,86 eurot.

Projektitoetuste 6000 eurot saab hakata taotlema kohe, kui kord on volikogus kehtestatud, eeldatavalt juba juunis.

Emil Rutiku ettepanek oli veel, et projektitoetuseks külaraha ei kasutataks: 6000 eurot võrdselt jaotatuna oleks 130,40 eurot külavanemaga küla kohta, 6000 eurot elanike arvu järgi jaotatuna annaks lisaks 1,72 eurot külaelaniku kohta.

Eelarvekomisjoni esimees Margus Soom kommenteeris, et ei pea seda õigeks, nii toetataks taas olukorda, et suur summa jääks seisma: „Niigi on varasematel aastatel jagatud külarahast praegu kasutamata ligi 38 000 eurot. Pigem võiks jätta kõik 12  000 eurot külade peale jagamata, toetada ainult projektipõhiselt.“

Kuna sõnastusi ja seisukohti taheti veel täpsustada, katkestati eelnõu II lugemine, parandusettepanekuid saab esitada 6. juunini.

Eelnõule lisatud tabelis on välja toodud küladele jagatud varasemate summade jäägid, mis on seni kasutamata. Kokku on hoiul 38 257,42 eurot. Kõige suurem summa on Hara külal – 2578,26 eurot, järgnevad Andineeme 2031,18 ja Pudisoo 2008,55 euroga, Kosu külal on kasutamata 1890, 25 eurot, Kembal 1798,86 eurot, Kasispeal 1764,22 eurot, Loksa külal 1767,28 eurot, üle tuhande euro on veel mitmel külal. Varasema raha on ära kasutanud Kolgaküla, Kõnnu, Murksi, Pärispea, Saunja, Sigula, Tammispea, Vihasoo, Virve.

Eelmine artikkelKuusalu koolile TV 10 Olümpiastardi Harju finaali 2. koht
Järgmine artikkelArukülas avati endise vallavanema TOIVO VEENRE mälestuspink