URMAS KIRTSI: „Kuusalu vallal on ees ehituste aasta.“

1152
Vallavanem URMAS KIRTSI loodab, et müügid õnnestuvad ja investeeringuraha saab juurde.
Vallavanem URMAS KIRTSI loodab, et müügid õnnestuvad ja investeeringuraha saab juurde.

Kuusalu vallavanem URMAS KIRTSI, volikogu kinnitatud vallaeelarve on mullusest natuke suurem, mille arvelt?

„Aasta tagasi kinnitas volikogu 5,56 miljoni euro suuruse eel­arve, nüüd on 5,59 miljonit eurot. Prognoosisime maksulaekumist tagasihoidlikult, tulumaksu saime rohkem ning tegime aasta teises pooles lisaeelarve.

Tänavuses eelarves on kasvatatud tulumaksu summat 2,6 protsendi võrra. See on võetud aasta esimeste kuude maksulaekumise põhjal – ligi 5 protsenti oleme saanud tulumaksu rohkem kui eelmisel aastal sama perioodiga.

Maamaksu kavandasime veidi vähem, kui laekus mullu, mõned maamaksuvõlglased tasusid ka varasemate aastate eest.“

Kuusalu vald riigi tasandusfondist toetusraha ei saa?

„Jah, meie oleme nende valdade seas, kes  ei saa riigilt seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks toetusfondi eraldisi.“

Maamaksu tuleks rohkem, kui Kuusalu vald saaks riigilt kompensatsiooni looduskaitselistel aladel tehtavate maksusoodustuste eest. Kui kaugel on kohtuvaidlus?

„Halduskohtus toimub kirjalik vaidlus. Kohtunik tegi ettepaneku kompromissiks. Kuusalu vald astus sammu tagasi ja loobus 2009. ning 2010. aastal saamata jäänud maamaksu kompensatsioonist. Rahandusministeerium ütles, et ei nõustu kompromissiga. Vaidlus jätkub, loodame, et õiglus võidab.

2011. aasta maamaksu kompensatsioon oleks umbes 100 000 eurot. Kui riik selle tasuks, oleks võimalik teha lisainvesteeringuid.“

Millised on 2012 vallaeelarve investeeringusummad?

„Tuleb ehituste aasta. Suurim investeering on Kiiu lasteaed. Aprilli lõpuks peab lasteaia projekt olema valmis, pärast seda kulub umbes kuu ekspertiisiks ja võimalike puuduste kõrvaldamiseks. Kolmandas kvartalis kavandame välja kuulutada riigihanke lasteaia ehitaja leidmiseks. Ehitustegevus võiks alata neljandas kvartalis. Lasteaia ehitamise omaosaluse katteks on eelarves 144 000 eurot.

Siis Kiiu-Kuusalu jalgtee, mille rajamist toetab riik 320 000 euroga, valla omaosalus on 94 000 eurot. Tahame jalgtee valmis saada 1. septembriks, et õpilased võiksid mööda seda hakata koolis käima.

Kolga-Aabla veesüsteemi rekonstrueerimiseks annab KIK Kuusalu vallale 176 992 eurot, omaosalus on 23 250 eurot.

Kuusalu tervisekeskuse, rahvamaja ja Kolga lasteaia soojustamiseks annab riik CO2 müügiraha, vald paneb juurde selle osa, mis ei kuulu abikõlbulike tööde hulka. Tervisekeskuse välistrepiks on eelarves 3000 eurot, lasteaia vihmaveerennide ja puitterrasside tarvis 7000 eurot.

Jätkame Kolga, Leesi ja Pärispea rahvamajade rekonstrueerimisprojektide toetamist 10protsendilise omaosalusega.

Suured ehitustööd on tulekul seoses Kuusalu Soojuse ÜVK-projektiga Kuusalu, Kolga ja Kiiu alevikes. Toetab ELi Ühtekuuluvusfond. Vald on andnud Kuusalu Soojuse omanikuna garantii, eraldi summasid selleks vallaeelarvest ei kulu.

Jätkame koolibusside peatuste valgustamist, tänavu paneme lambid Parksisse, Hirvlisse ja Vanakülasse, kokku kulub 6000 eurot. Vihasoo pumpla ja reoveepuhasti drenaažitorustiku jaoks on eelarves 4500 eurot.“

Kas rahapuudusel on jäänud midagi olulist eelarvest välja?

„Jah, paraku on. Alustaks haridusasutustest. Kolga keskkool näeb välja suhteliselt kulunud. Kool taotles vallaeelarvest raha võimla remondiks, tarvis oleks renoveerida staadion ning kogu maja vajaks  sanitaarremonti. Kahjuks ei saanud võimaldada.

Vastloodud vabatahtlikule päästekomandole lubatud ruume Kuusalu katlamajas oleks vaja ümber ehitada, kuluks 28 000 eurot. Eelarves on komando jaoks 1000 eurot stardikuludeks. Loodame, et teisel poolaastal saame teha lisaeelarve ja anda juurde.“

Eelarvesse on kavandatud ka kinnistute müüke.

„Müügist saadavaid summasid oleme eelarvesse planeerinud tagasihoidlikult – 130 000 eurot. Loodetavasti saame müügid tehtud mais-juunis ning müügihind on suurem, kui praegu planeeritud summad.“

Volikogu istungil tekkis enne eelarve kinnitamist teede investeeringusummade üle äge vaidlus, kõlas ka mõte, et eelarve võib jääda vastu võtmata ja volikogu koosseis minna laiali.

„Lõpuks leppisime kokku, et lähema kuu aja jooksul selgitab vallavalitsus, millised teed vajavad remonti. Istungil esitatud teeremondi nimekirjast olid väljas alevikud, kuid ka seal on tänavaid, mida tuleks korda teha. Kolga koolilastetee on auklik, oleks samuti vaja korrastada. Arutame ja vaatame laiemalt.“

Kuidas on valla palgal olevate töötajate töötasudega? Kas neid tõsteti?

„Ei. Vallamaja ametnike ja allasutuste töötajate palgad on samad alates 2007. aastast. Kogu palgafond on küll natuke väiksem, aga see on vähenenud töökohtade arvelt – vallavalitsusel on seoses pensionileminekuga ühe raamatupidaja koht kaotatud, ka pole enam Vihasoo biopuhasti ega spordirajatiste hooldaja ametikohti.“

Mitu autot on vallal?

„Neli. Kuusalu ja Kolga keskkoolide väikebussid, valla majandusteenistuse Fiat ning ametnike sõitudeks Nissan Tida. Kui need masinad on sõidus, kasutavad töötajad ametisõitudeks isiklikke autosid, maksame kompensatsiooni. Kehtestatud on sõidukulude piirmäärad.“

Kui suur on Kuusalu valla laenukoormus?

„Alla lubatud normi ehk vähem kui 60 protsenti valla omatuludest. Maksime eelmisel aastal laenusummast ennetähtaegselt tagasi 135 000 eurot, et oleksime rahastamiskõlbulikud – Kiiu lasteaia toetusraha poleks muidu saanud.“

Eelmine artikkelKorteris toimus vargus
Järgmine artikkelLoksa päästekomando sai 20aastaseks