Kuusalu vallavolikogu valis uueks esimeheks Loksa linnapea VÄRNER LOOTSMANNI, volikogu aseesimeheks sai SULEV VALDMAA.

2777
Kuusalu volikogu istungil: vallasekretär MEELI VAARIK, volikogu uus esimees VÄRNER LOOTSMANN ja valimiskomisjoni liikmed LEELO KONTON, MERLE KOPPEL, LY KOROTEJEV-PIIR. Foto Ere Uibo

Kuusalu vallavolikogu valis kolmapäeva, 20. mai hommikul Kuusalu rahvamajas toimunud istungil 11 poolthäälega volikogu uueks esimeheks senise aseesimehe Värner Lootsmanni Keskerakonna nimekirjast.

Opositsiooni esitatud kandidaat Madis Jõgi valimisliidust Arenev Kuusalu Vald sai 7 poolthäält.

Istungil olid kohal kõik 19 volinikku, üks valimissedel oli kehtetu.

Kuusalu vallavolikogu aseesimeheks valiti 10 poolthäälega Sulev Valdmaa EKRE nimekirjast. Teisi kandidaate ei esitatud.

Värner Lootsmann sai volikogu aseesimeheks 31. detsembril 2018, kui Kuusalu vallas vahetus võim – valimisliitude Üks Kuusalu Vald, Arenev Kuusalu Vald ning EKRE ja Reformierakonna võimuliit asendati valimisliidu Ühine Kodu, Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsiooniga. Volikogu esimeheks valiti siis Margus Soom. Tänavu aprilli algusest on selles võimuliidus Reformierakonna asemel EKRE.

Uus võimuliit algatas volikogu esimehe Margus Soomi umbusaldamise. Margus Soom astus 5. mail volikogu esimehe ametist tagasi.

Värner Lootsmann on Kuusalu vallavolikogu liige 2009. aastast, Loksa linnapea ametit peab alates 2010. aastast.

Sulev Valdmaa on Kuusalu vallavolikogusse valitud alates 1996. aastast.

Kuusalu vallavalitsuse muutunud koosseis
Muutus ka Kuusalu vallavalitsuse koosseis. Vallavanem Urmas Kirtsi tegi ettepaneku arvata vallavalitsuse liikmete nimekirjast välja Reformierakonna esindaja Priit Tammets ja tema asemel kinnitada vallavalitsuse liikmeks Ranno Pool EKREst. Otsuse poolt oli 11 volinikku, vastu oli 1 ja erapooletud 5.

Ranno Pool on Eesti Konservatiivse Erakonna (EKRE) Kuusalu osakonna juht, kuulub EKRE volikogusse ja erakonna Harju-Rapla piirkonna juhatusse. Ta kandideeris viimastel kohalikel valimistel EKRE nimekirjas Kuusalu volikogusse ning on asendusliikmena olnud ka volikogu liige.

Kuusalu vallavalitsusse kuuluvad nüüd vallavanem Urmas Kirtsi ning liikmed Mart Laanpere ja Kaupo Parve valimisliidust Ühine Kodu, Hilleri Treisalt ja Jaanus Hein Keskerakonnast, Ranno Pool EKREst.

Revisjonikomisjoni esimehe tagasiastumise avaldus
Istungil oli arutusel revisjonikomisjoni esimehe Enn Kirsmani esitatud eelnõu revisjonikomisjoni liikmete arvu muutmiseks ja liikmete valimiseks. Senisest 5-liikmelisest komisjonist on kaks volinikku tagasi astunud. Peale tema on komisjonis Ühisest Kodust Urmo Ristisaar ja Raul Valgiste.

Komisjoni esimees tegi ettepaneku muuta komisjon 6-liikmeliseks ja lubas esimehe kohalt tagasi astuda, kui opositsioon leiab komisjoni 3 inimest.

Kandidaatideks esitati Ingeldrin Aug, Margus Soom, revisjonikomisjoni esimehe ametist ja ka koosseisust mõni kuu tagasi taandunud Madis Jõgi, komisjonist lahkunud Mairika Rajaväli ja Kaido Tseller. Madis Jõgi, Mairika Rajaväli ja Kaido Tseller loobusid kandideerimisest.

Komisjoni liikmeteks kinnitati salajase hääletamise tulemusena Ingeldrin Aug valimisliidust Üks Kuusalu Vald 13 poolthäälega ja Margus Soom Reformierakonnast 11 poolthäälega. Valimistel osalesid 18 volinikku, 3 valimissedelit olid kehtetud.

Enn Kirsman teatas, et astub tagasi, volikogu järgmisel istungil tuleb siis valida komisjonile uus esimees ja aseesimees ning võib valida veel uusi liikmeid.

Vallasekretärile istungil saadetud kirjalikus avalduses palub Enn Kirsman end vabastada revisjonikomisjoni esimehe kohalt alates 10. juunist 2020.

Poliitiline avaldus
Volikogu istungi alguses luges Marti Hääl valimisliidust Üks Kuusalu Vald ette poliitilise avalduse ligi aasta töötanud koalitsiooni tegevusest, uuest koalitsioonist ja valimisliidu lubadusest kasutada kõiki opositsioonisaadikutele seadusega antud võimalusi valla juhtimise kitsaskohtade lahendamiseks.

Avalduses on ka öeldud: „Täna on ilmselt ajalooline päev Kuusalu valla valitsemises, kui Ühine Kodu, EKRE ja Keskerakonna volinikud valivad Kuusalu vallavolikogu esimeheks Loksa linnapea ja sellega on Värner Lootsmann juba 2017 sügisel välja paistnud ambitsioonika võimumängu suutnudki realiseerida. Müts maha kogenud munitsipaalpoliitiku ees, iseasi mida head see võimu konsentreerumine ühe poliitiku kätte Kuusalu vallarahvale võiks kaasa tuua. Kuusalu valla valijatel tasuks aga täna tähelepanelikult meelde jätta, kes selle võimalikuks tegid.“

Värner Lootsmann sõnas seepeale repliigina: „Minu nime nimetati avalduses 5-6 korda. Tuletan meelde, oleme Kuusalu vallavolikogu istungil, tegeleme Kuusalu valla asjadega, mitte Loksa või Haljala või mida iganes. Kui hämamisest räägime, hea vallarahvas, siis selle hämamise taga on volikogu võib-olla isegi kõik 19 vallavolikogu liiget, aga mitte ka päris.“
Ta soovitas Marti Häälele: „Võib-olla võiksid mõne oma kolleegiga vaadata peeglisse ja jõuda 2017. aastasse, arvatavasti tuleb meelde, kuidas hämamine hakkas ja mis siis toimus.“

2017. aasta oktoobris toimusid viimased kohalike volikogude valimised.