Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se han­ked

240
Kuusalu vald.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas väl­ja kolm rii­gi­han­get: in­ves­tee­ri­mis­lae­nu saa­mi­seks, et ehi­ta­da Kuu­sa­lu koo­li algk­las­si­de ma­ja ja re­konst­ruee­ri­da Sal­mis­tu sa­dam; Kiiu-Kä­li tä­na­va­val­gus­tu­se ehi­ta­ja leid­mi­seks ning Kuu­sa­lu val­la tee­de pin­da­mi­seks ja tee­tam­mi et­te­val­mis­ta­mi­seks. Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­les, et in­ves­tee­ri­mis­lae­nu han­ke­le oo­da­tak­se pak­ku­mi­si ku­ni 20. juu­li­ni ning tä­na­va­val­gus­tu­se ja val­la­tee­de han­ge­te­le 4. au­gus­ti­ni. „Kuu­sa­lu koo­li algk­las­si­de­ma­ja ehi­ta­ja han­ke vii­si­me lä­bi juu­nis, aga võit­ja kuu­lu­ta­me väl­ja siis, kui in­ves­tee­ri­mis­lae­nu saa­mi­ne on kin­del ehk kui saa­me ehi­ta­mi­se jaoks võt­ta lae­nu val­la­le so­bi­va­tel tin­gi­mus­tel,“ li­sas val­la­va­nem.

Eelmine artikkelKül­ma sõ­ja eri­pä­ra­dest La­he­maal
Järgmine artikkelAeg­vii­du Ter­vi­se­de­poo kut­sub loo­du­ses­se mat­ka­ma ja spor­ti­ma