Kuusalu vallast veeprogrammi 13, Raasiku vallast 7 taotlust

1282

EVE-LIIS REMMELGAS Kiviloo külast kinnitas, et taot­luse koos­tamine pole väga raske.
15. juulini sai esitada taotlusi hajaasustuse veeprogrammist toetuse saamiseks.

Programmis osalevad ka Kuusalu ja Raasiku vald, Anija vald tänavu mitte. Riik eraldas omavalitsustele programmi rahastamiseks sama palju, kui omavalitsus ise. Projekte finantseeritakse põhimõttel, et üks kolmandik on taotleja omaosalus, ühe kolmandiku annab kohalik omavalitsus ja ühe kolmandiku riik.

Kuusalu vald osaleb programmis sel aastal 250 000 krooniga, koos riigipoolse rahastamisega on jagada 500 000 krooni. Ühele majapidamisele eraldatava toetussumma piirmäär on Kuusalu vallas 50 000 krooni.

15. juuliks laekus vallavalitsusse 13 taotlust. Neid hakatakse läbi vaatama augustis. Abivallavanem Tõnu Ammussaar selgitas – kui keskkonnapeaspetsialist Janne Kallakmaa augusti alguses puhkuselt naaseb, kontrollib ta, kas kõik taotlused vastavad nõuetele. Seejärel hakkab komisjon taotlusi hindama ning seab need pingeritta.

„Kui raha jagub, saavad toetust kõik soovijad, kui raha on vähem, saavad toetust pingereas eespool olijad,“ sõnas abivallavanem.

Raasiku vald osaleb programmis 100 000 krooniga, koos riigi eraldusega jagatakse 200 000 krooni. Ühele majapidamisele eraldatava toetussumma piirmäär on Raasiku vallas 35 000 krooni.

Kokku esitati tähtajaks taotlused seitsmele majapidamisele vee saamiseks. Valla arenguspetsialisti Tiina Sergo sõnul oli taotluste kogusumma isegi väiksem, kui on raha, mida jagada. Eelmise nädala lõpus käis vallavalitsuses veel üks soovija, kuid tema oli oma taotluse esitamisega hiljaks jäänud.

„Kuna raha jääb üle, võiks korraldada taotluste vastuvõtmiseks uue vooru, kuid see pole väga mõttekas, kuna raha ei jää üle palju — 10 000 krooni eest puurkaevu ei tee,“ rääkis Tiina Sergo ning lisas, et uue taotlusvooru korraldamisel on kahtlane, et kaev jõutaks sel aastal valmis teha.

Seetõttu kandub ülejääk tõenäoliselt järgmisesse aastasse.

Hindamiskomisjon hakkab taotlusi läbi vaatama pärast puhkuseid augustikuu keskpaigas. Kuna kõigi majapidamiste juures tuleb kohal käia, teeb komisjon otsuse, kas ja kui suures mahus projekte toetatakse, tõenäoliselt augustikuu lõpus.

Kiviloo inimesi aitas külakeskus
Tiina Sergo kiitis MTÜd Kiviloo Külakeskus, kes aitas eelmisel aastal kahel oma küla perel veeprogrammi taotlusi kirjutada ning nüüd aitab vormistada lõpp-aruannet.

Kahel pensionäril taotlust koostanud Kiviloo Külakeskuse juhatuse liige ning külakeskuse töötaja Eve-Liis Remmelgas rääkis, et külaselts on alati valmis oma inimesi nõu ja jõuga aitama, kui vaid abi soovitakse.

Hajaasustuse veeprogrammist saadi möödunud aastal teada Sõnumitoojast. Inimesed käivad külakeskuses ajalehti uurimas ning lugesid, et ka Raasiku vald osaleb veeprojektis.

„Nad arutasid siin, et tahaksid osaleda, kuid ei oska taotlust koostada. Ma ei olnud ka ise sellise asjaga varem kokku puutunud, kuid nägin, et inimeste huvi on tõsine ning võtsin vallavalitsuses Tiina Sergoga ühendust,“ rääkis Eve-Liis Remmelgas.

Pered, kellel ta aitas taotlust koostada, olid pensionärid, kel polnud internetivõimalust ega oskust projektitaotlust vormistada.

Taotluse koostamine polnud Eve-Liis Remmelga sõnul nii keeruline, kui arvatakse, kuid mõningaid asju on vaja teada: „Näiteks mina ei teadnud kaevude tegemisest midagi ning esimese hinnapakkumise küsisin üksnes puurkaevu kaevamisele. Ma ei teadnud, et väga tähtis osa on ka seadmetel, inimesed tahavad vett ju tuppa. Õnneks juhtis vallavalitsus sellele tähelepanu ning võtsin uued hinnapakkumised.“

Teise veidi koomilise  juhtumina rääkis Eve-Liis Remmelgas, et pärast vallavalitsusele taotluse esitamist tuli koos vallavalitsuse nõusolekuga viia keskkonnaametisse avaldused.

„Arvasime, et avalduse peab sinna viima taotleja isiklikult. Panime siis oma vanakesed autosse ja sõidutasime linna. Seal selgus, et asjaajamine on palju lihtsam – ma oleksin võinud need taotlused ise esitada, mitte taotlejaid kohale viima,“ jutustas ta.

Mõlemad pered, kellele Eve-Liis Remmelgas oli abiks taotluse esitamisel, said kaevu rajamiseks raha ning kevadest saadik on neil puhas vesi majas. Tema aitab neil nüüd vormistada projekti lõpparuannet.

Sel aastal nõustas Eve-Liis Remmelgas veel üht pensionäridest perekonda taotluse koostamisel ja taotleb ka ise hajaasustuse veeprogrammist raha oma koju uue kaevu rajamiseks.

„Kaevu puurimine koos pumba, paisupaakide ja muuga maksab umbes 60 000 krooni. Kui kaks kolmandikku sellest rahast finantseeritakse mujalt, on see inimestele väga suur abi. Muidugi ei ole ka omaosalus 20 000 krooni väike raha, kuna paljud inimesed on töö kaotanud,“  märkis ta.

Siiski on ta väga tänulik, et Raasiku vald on otsustanud veeprojektis osaleda: „Tean, et mitmed niinimetatud Vana-Kiviloo ehk praeguse Anija valla Lükati küla inimesed oleksid ka soovinud veeprogrammist raha taotleda, kuid Anija vald selles ei osale.“

Eelmine artikkelNõu ja (tahte)jõuga suitsust vabaks
Järgmine artikkelArukülas tutvustati uue alajaama KSH programmi