Kuusalu vallast esitatud 20 Leader-projekti ja Loksa linnast 3

631

MTÜ Arenduskoda 2013. aasta projektitaotlusi esitati kokku ligi 800 000 eurole, raha on jagada 223 907 eurot.

MTÜ Arenduskoda võttis käesoleva aasta projektitaotlusi vastu 23.-25. jaanuarini. Kokku esitati MTÜ Arenduskoja kuuest omavalitsusest 72 rahataotlust: 43 meetmesse 1.2 ning 29 meetmesse 2.1.

Kuusalu vallas tegutsevatelt MTÜdelt on laekunud projekte meetmesse 1.2 seltsitegevuse, spordi ja kultuuripärandi väärtustamine läbi omaalgatusliku tegevuse kokku 13 (kogusummas 41 719 eurot), Loksalt 2 (7 377 eurot) ning meetmesse 2.1 ettevõtluse arendamise toetus on Kuusalu vallast rahataotlusi 7 (154 173 eurot) ja Loksalt 1 (11 606 eurot).

Meetmest 1.2 on toetusrahadena võimalik jagada 63 907 eurot, taotlusi on sellesse meetmesse 130 893 euro ulatuses.

Meetmest 2.1 küsitakse veel rohkem. Jaotada on 160 000 eurot, taotluste kogusumma on aga 663 354 eurot.

Kuusalu vald on taotluste arvu poolest (20) esikohal, Kadrina ja Vihula vallast on taotlusi mõlemast 16, Tapa vallast 13, Ambla vallast 4 ja Loksalt 3.

Arenduskoja tegevjuht Heiki Vuntus kommenteeris, et ehkki on tehtud koolitusi ja omavalitsustes töötavad nõustajad, olid projektid taseme poolest väga erinevad: „Kui ikka alles 24. jaanuari õhtul võetakse ühendust nõustajaga, siis on selge, et ehkki nõustaja oma heast tahtest on valmis aitama, ei jõua enam teha põhjalikku analüüsi ega aidata. Taotluste tase on endiselt erinev, esitati väga segaselt koostatuid, aga on ka niisuguseid, mida lausa rõõm lugeda. Kuna konkurents on tihe, toetusraha jagada tunduvalt vähem, kui on küsitud, arvestavad hindajad ilmselt ka seda, kui korrektselt on peetud tähtajast kinni ja järgitud projektikirjutamise nõudeid.“

Heiki Vuntus kinnitas, et Arenduskoda püüdis kõigile vastu tulla – projektide vastuvõtmise lõpuajaks oli märgitud 25. jaanuaril kell 17, aga kõik võeti jutule, tema pani enda järel kontoriukse kinni alles kell 21.

Taotlused on edastatud hindamiskomisjonidele. Pehmete meetmete hindajad kogunevad koosolekule 15. veebruaril. Kõigil taotlejatel on võimalus minna kohale ja 5 minuti jooksul tutvustada oma projekti. Küsimusi neile ei esitata.

Investeeringumeetmete hindamiskomisjoni koosolek toimub 18. veebruaril. Kuid enne seda, 14. veebruaril toimub hindamiskomisjoni väljasõit, kavas on projektidega seotud 18 kohta koos läbi sõita, tutvuda olukorraga kohapeal.

Kui komisjonid on projektid hinnanud, kinnitab rahajagamise otsuse Arenduskoja juhatus.

Eelmine artikkelKulli külas põles saun
Järgmine artikkelAvapidu tõi Kolga Rahva Majja palju külalisi